Eestis asub merereostusega võitlema multifunktsionaalne reostustõrjelaev

Eesti soetas multifunktsionaalse reostustõrjelaeva merereostuse likvideerimiseks nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemeres.

Lisatööriistad

 

Sedalaadi projektid aitavad Euroopa Liidul saada 2020. aastaks arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandusliiduks nagu on ette nähtud ELi 2020. aasta majanduskasvu strateegias. EL seisab silmitsi nii mõnegi tõsise probleemiga, sealhulgas rahvastiku vananemine, puuduliku kvalifikatsiooniga tööjõud, innovatiivsuse suurendamise vajadus, tasakaalu leidmine majanduskasvu ja keskkonnaseisundi halvenemise vahel ning keskkonnasäästlike energiavarude kindlustamine. Regionaalpoliitika projektid aitavad kogu Euroopa Liidus aktiivselt kaasa nii nende kui ka paljude teiste probleemide lahendamisele, soodustades töökohtade loomist, haridustaseme tõstmist, arendades taastuvaid energiaallikaid, tõstes tootlikkust ning avades võimalusi kõigile kodanikele. Siinkohal on otsustav roll projektidel ja piirkondadel, sest just tänu nendele jõutakse reaalsete tulemusteni, mis aitavad saavutada strateegia peamisi eesmärke.

Laev, mis aitab Eestil täita Helsingi komisjoni (HelCom) poolt pandud kohustusi, suudab normaaltingimustes kõrvaldada merereostuse allika 48 tunni jooksul. Ühtlasi teostatakse Eesti Politsei- ja Piirivalveameti hoole alla kuuluva reostustõrjelaevaga merekeskkonna seiret ja järelevalvet, mis aitab ära hoida võimalikke katastroofe.

Naftareostuse oht luubi all

Eestis ja mujal Soome lahe ja Läänemere ääres läbib sadamaid tihe nafta ja naftatoodete transiit, mistõttu neid ähvardab tõsise naftareostuse oht. Eesti võimude hinnangul on naftaleke praeguse seisuga kõige tõenäolisem ja kulukam keskkonnaga seotud eriolukord.

Läänemere merekeskkonna reostuse eest kaitsmisega tegelev HelCom kehtestas konkreetsed eesmärgid Läänemere riikide naftareostuse likvideerimise võimekuse suurendamiseks. Eestil ei õnnestunud paraku nende eesmärkideni jõuda, mistõttu taotleti abi uue multifunktsionaalse reostustõrjelaeva soetamiseks.

Uus reostustõrjelaev on 64 meetrit pikk ja 10,2 meetrit lai, selle varustusse kuulub 2000 meetri jagu meretõkkeid ja see suudab 12 tunni jooksul toime tulla 0,6 km2 suuruse merereostusega.

Kiire reageerimine vähendab kulusid ja kahju

2010. aasta aprillis sõlmiti ehitusleping Soome ettevõttega Uudenkaupungin Työvene OY ja reostustõrjelaev lasti edukalt vette täpselt aasta hiljem. Nüüd on see alati ootel, valmis reageerima Eesti vetes või mujal Läänemeres tekkinud eriolukordadele. Tänu sellele saavad meeskonnad tegutsema asuda ja sekkuda enne, kui lained nafta kaldale kannavad, mis aitab tublisti vähendada kulusid ja kahju.

Väljakutse korral on reostustõrjelaev valmis sadamast väljuma kahe tunni jooksul, jõudma merereostuse piirkonda kuue tunni jooksul ning alustama reostustõrjetöid 12 tunni jooksul. See tähendab, et normaaltingimustes peaks merereostus olema likvideeritud 48 tunni jooksul.

Kuna reostustõrjelaev on multifunktsionaalne, võimaldab see täita ka järelevalvefunktsioone, tegeldes merel ennetuse ja seirega. Juba ainuüksi selle silmatorkava laeva kohalolek julgustab laevu keskkonnaeeskirju järgima ning tahtlik merereostus väheneb.

Tänu reostustõrjelaeva hankimisele kerkib Eesti merereostuse likvideerimise võimekus 26%-ni HelComi nõuetest.

Esialgne tähtaeg

19/08/2011