Suurprojektid

Lisatööriistad

 

Suurprojektid on mahukad, üle 50 miljoni eurosed investeeringud, mida toetatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. Projektidega täiustatakse taristut, muudetakse keskkonda tervislikumaks ning luuakse uusi töökohti ja ärivõimalusi, millest saavad otsest kasu liikmesriigid ja nende kodanikud.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Tähtsamad projektid