PrimCareIT toetab maapiirkondade tervishoiuteenusete pakkumist

Et takistada hõreda asustusega piirkonnas töötavate tervishoiustöötajate isoleerimist ja ajude väljavoolu, edendab PrimCareIT projekt kaugside tervishoiuteenuseid Läänemere piirkonnas, pakkudes selleks telekonsultatsioone ja telejuhendamist.

Lisatööriistad

 

" PrimCareIT tulemused peegeldavad pilootosaliste positiivseid muljeid virtuaalkeskkonna meetodite suhtes. Nende jaoks on telekonsultatsioonid ja telejuhendamine pakkunud võimalusi kaugõppeks ja taganud parema side pidamise ning toe töökohas. Kõik need sammud aitavad vähendada professionaalide isoleeritust ja ajude väljavoolu. "

Sami Perälä, PrimCareIT projektijuht

Telekonsultatsioonid võimaldavad luua sidet erinevate valdkondade arstide või spetsialistide vahel, telejuhendamine samas on virtuaalse juhendamise vorm, kus toetatakse karjääri arendamist ning mida saab kaasata e-õppeprogrammides.

PrimCareIT hindas piirkonna vajadusi ning telekonsultatsiooni ja telejuhendamise pakutavaid võimalusi ning piiranguid nende rakendamisel. Sellele põhinedes tuvastasid partnerid, sh tervishoiutöötajad, tervishoiuorganisatsioonid, haiglad, planeerimis- ja finantseerimisasutused, piirkonna haldusüksused ja e-tervise organisatsioonid võimalusi selliste süsteemide paremaks kasutamiseks.

Projekti käigus töötati välja telekonsultatsiooni lahendused kaugemate piirkondade tervishoiusüsteemide jaoks ning need rakendati pilootpiirkondades. Lisaks analüüsiti olemasolevaid e-õppe võimalusi ning töötati välja ja testiti uusi võimalusi telejuhendamisprogrammide juurutamiseks.

Õpitul põhinevad rakendamisprotsessid

Pilootprogrammidest õpitu abil koostasid partnerid rakendamise ja käitamise aruanded. Nendes määrati protseduurid takistuste ületamiseks, arutelude hõlbustamiseks ning suuremahuliste telekonsultatsioonide ja telejuhendamiste edendamiseks.

Riikideülene õpikoda võimaldas partneritel kogemusi vahetada ning pilootpiirkondadest kogutud teavet ja dokumente analüüsida. Selle tulemuseks oli käsiraamat ning peamised rakendamisjuhised, kus käsitleti tegureid eduka tervishoiuteenuse tagamiseks kaugpiirkondades.

Kokkuvõtval konverentsil, kus esitleti maapiirkondade tervishoiu pakkumise tulemusi ja järeldusi, osales üle 120 tervishoiutöötaja, akadeemiku ja otsusetegija. Lõpparuandes rõhutati e-tervise olulisust tervishoiutöötajate meelitamiseks maapiirkondadesse ning sisaldas üle 20 kirjaliku lepingu, mis sõlmiti aktsionäridega e-tervise edasiseks edendamiseks. Projekti partnerid plaanivad ka edaspidi PrimCareITs väljatöötatud lahendusi rakendada.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Tervishoiu “PrimCare IT” projekti tehtavate investeeringute kogusumma on 2 556 710 eurot, millest 1 820 700 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond” 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

04/02/2016