„BSR Stars” ja „StarDust” soodustavad arukat koostööd Läänemere piirkonnas

6,5 miljonit EUR maksev projekt, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, ühendab teaduskeskkondi, teadusklastreid ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võrgustikke. See innovatiivne partnerlus tegeleb mõne Läänemere regiooni ühiskondliku probleemi lahendamisega.

Lisatööriistad

 

Programmis BSR Stars teeb koostööd ligi 40 sidusrühmaga kümne riigi ministeeriumitest ja riiklikest innovatsiooniga tegelevatest asutustest. Osalevateks riikideks on Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Poola, Norra ja Rootsi. Loodetavasti annab see programm tulemuseks uut tüüpi koostööd uute toodete, teenuste ja ärimudelite arendamiseks globaalsetele turgudele.

Konkurentsivõime ja majanduskasvu tugevdamine

Programmi eesmärk on tugevdada Läänemere piirkonna konkurentsivõimet ja majanduskasvu. Selle saavutamiseks soodustatakse piiriüleseid sidemeid spetsialiseerunud teadus- ja innovatsioonikeskuste vahel, et luua strateegilisi innovatsiooniliite tervishoiu, energeetika, jätkusuutliku transpordi ja digitaalsete teenustega seotud probleemide lahendamiseks.

Programmi BSR Stars arendamisel võetakse aluseks projektis BSR InnoNet loodud võrgustikud, juhtivate teadlaste teadmised ning uusimad ELi eeskirjad ja vahendid. Lisaks on see programm osa ELi Läänemere piirkonna strateegiast ning selle eesmärgid moodustavad osa Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidest.

StarDust ja selle 5 pilootprojekti

Projekt StarDust on esimene samm programmi BSR Stars pikaajaliste eesmärkide täitmiseks. StarDust on keskendunud koostöömeetodite katsetamisele ja poliitikate toetamisele viies piiriüleses innovatsioonipartnerluses ehk pilootprojektis: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain ja Mobile Vikings. Kõik need partnerlused toovad kokku erinevate riikide teadlasi, teadusklastreid, VKE võrgustikke ja riigiasutusi, kombineerides nende erinevaid vaatenurki ja erialaseid teadmisi.

„Kolme aasta jooksul on projektid BSR Stars ja StarDust haaranud üle 800 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte. Tulevikus tugevdab BSR Stars oma haldusstruktuuri, arendades loodud edukaid võrgustikke edasi.”

Karin Nygård Skalman, programmi BSR Stars juhataja.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „BSR Stars” kogueelarve on 19 000 000 EUR, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondist pärineb 5 000 000 EUR Läänemere piirkonna programmi alusel programmitöö perioodiks 2007–2013. 


Esialgne tähtaeg

29/04/2014