Parendades Läänemere maade piirkonna tervishoiu ökonoomsust

Investeerimisprojekt on sillutanud teed tervishoiupakkujate ja VKEde vahel Läänemere piirkonnas (BSR). ‘BSHR HealthPort’ täiustatud innovatsioon, väiksemad tervishoiukulud ja VKEde ligipääs piirkonna tervishoiusüsteemile. Projekt on suur samm tugevama ja jätkusuutlikuma tervishoiupoliitika suunas Läänemere maades.

Lisatööriistad

 
HealthPorti konverentsil kaunis Gdanski linnas 2013. aasta oktoobris osales üle 300 inimese. © Peter Frank, ScanBalt HealthPorti konverentsil kaunis Gdanski linnas 2013. aasta oktoobris osales üle 300 inimese. © Peter Frank, ScanBalt

" BSHR HealthPort pööras tähelepanu peamistele puudustele tervishoiu innovatsioonides, sh tervishoiusektori töötajate ebapiisavale kaubanduslikule tegevusele; VKEde ligipääsu tervishoiuturule piiravatele hanketavadele; sihtrühmade ebapiisavale innovatsioonikompetentsile. Tervishoiusektoril on potentsiaali tõusta Läänemere maade piirkonnas juhtivaks sektoriks. "

Peter Frank, peasekretär, ScanBalt

Ettevõtlust arendasid mitmed Läänemere piirkonna ideevõistlused, milles märgati, et erinevad piirkonna VKEd pakuvad välja uusi innovatsioone meditsiiniseadmete, diagnostika ja tervishoiuteenuste valdkonnas.

Võistluse esimeses ringis oli neli võitjat ning nad kõik said tuge erinevatest valdkondadest, sh kontseptsioonikinnituse (POC), äriplaani ettevalmistuse, meeskonna loomise, turustamisvõimaluste ja klientidega suhtlemise valdkonnas. Võistluse teises ringis suunati tähelepanu rohkem läbimõeldud innovatsioonidele – eesmärk oli pälvida erasektori tähelepanu ning kapitali finantseerimine võitjale. Paljud tooted, nagu auhinnatud sünnitustoesüsteem “Relaxbirth” on juba turul olemas ning paljud innovatsioonid on sinna kohe saabumas.

Projekti osana edendas juhtiv partner ScanBalt projekte Accelerace Life (AL) ja Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund (NBAIF). Need fondid loodi selleks, et aidata idufirmadel ettevõtluse eesmärke saavutada ning turule uusi tooteid tuua.

Tervishoiu innovatsioonide agenda ja pressireis

Lisaks uuriti projekti käigus piirkonna võimalusi tervishoiu innovatsioonide valdkonnas ning saadud teadmised suunati tagasi BSHR HealthPort innovatsiooniagendasse ning strateegiadokumenti. Raport “Juhtides sektoriülest innovatsiooni tervishoiu ja loodusteaduste valdkonnas – innovatsiooniagenda Läänemere maade piirkonna tervishoiupoliitika jaoks” on saanud head vastukaja nii Läänemere maades kui ka Euroopa Liidus. Luuakse ka konkreetseid soovitusi järgivaid innovatsiooniplatvorme - eelkõige meditsiinitehnoloogia valdkonnas.

2013. aasta mais korraldati meediale BSHR HealthPorti suurepäraste tulemuste esitlus. Osavõtjaid oli palju ning projekt leidis head kajastust.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Tervishoiu IKT projekti investeeringute kogusumma on 2 481 650 eurot, millest 1 905 120 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007. kuni 2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

04/02/2016