Tervishoiu IKT: sotsiaalse võimekuse tugevdamine, et vananev elanikkond saaks kasutada e-tervise tehnoloogiaid

E-tervise projekti eesmärk on anda krooniliste haigustega kodanikele ja meditsiinitöötajatele partnerpiirkondades nii võimalused, teadmised kui ka soov kasutada e-tervise tehnoloogiat haiguste ennetamiseks ja ravimiseks.

Lisatööriistad

 
Kroonilisi haigusi põdevad kodanikud eriti vanemad inimesed saavad suurt kasu e-tervise uuenduslikest tehnoloogiatest Kroonilisi haigusi põdevad kodanikud eriti vanemad inimesed saavad suurt kasu e-tervise uuenduslikest tehnoloogiatest

Kodanike ja meditsiinitöötajate teadmised e-tervise tehnoloogiate kohta ja nende kasutamne on vajalik uuenduslike tehnoloogiate täiendavaks loomiseks tervishoiu sektoris. Sellegipoolest on kodanike ja meditsiinitöötajate valmidus omandada uusi teadmisi, neist aru saada ja e-tervise projekti omaks võtta väga erinev ja seda peaks tugevdama kõigis partnerpiirkondades.

Projekti partneriteks on nii professionaalid haiglatest, ülikoolidest, tervishoiuteenuseid pakkuvatest regionaalsetest haldusasutustest, omavalitsustest kui ka telemeditsiini eksperdid Läänemere piirkonnast. Projekti toetavad piirkondade e-tervise võrgustik ja selle poliitilis-strateegiline nõukogu, mis koostati INTERREG IIIB projekti ajal teadlikkuse loomiseks ja levitamiseks. Piirkondade e-tervise võrgustiku tegevust juhitakse ja rahastatakse sellest projektist sõltumatult.

Kasvav vajadus e-tervise järele

Elanikkonna vananemise tagajärjeks on kroonilisi haigusi põdevate kodanike rohkus eriti vanemate inimeste seas kõikides partnerpiirkondades. Seetõttu on krooniliste haiguste ennetamine ja ravimine olulised valdkonnad, mida turustada ja juurutada. E-tervise tehnoloogiad võimaldavad koostööd, mis on kasulik kõigile pooltele, kaasates ennetustöösse ja ravisse nii patsiente kui ka meditsiinitöötajaid. Need tehnoloogiad võimaldavad patsientidel võtta ise suuremat vastutust oma tervise ja elukvaliteedi eest ning muudavad tervishoiusektori kulutõhusamaks.

Positiivsed tulemused

Patsiendile suunatud lähenemine oli edukas, kuna lubas südame-veresoonkonna haigusi põdevatel patsientidel ise ennast ja oma andmeid jälgida ning kasutada kaugõppeprogrammi, mida pakuvad erinevad e-tervise tehnoloogiad. Samuti ei pidanud reisivad patsiendid oma liikuvust piirama.

ELi Läänemerepiirkonna strateegia juhtprojektis osalevad eksperdid usuvad, et projekt parandab tervishoiualast haritust, mida peetakse parema tervishoiu alustalaks ELi riikides.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Tervishoiu IKT projekti tehtavate investeeringute kogusumma on 3 645 620 eurot, millest 2 606 820 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

03/06/2015