Läti ja Eesti piiriülene haridus osutub kunstiteoseks

ELi rahastatud projektiga „Art School Walk” loodi Läti Valka ja Eesti Valga kaksiklinnas ühine piiriülene kultuurihariduskeskus. Selles keskuses pakutakse Eesti ja Läti lastele kunstiharidust nende oma emakeeles, võimaldades samal ajal kõigil samas hoones koos õppida. Praegu pakutakse Lätis Valka Kunstikoolis eesti keeles kuut piiriülest õppekursust: joonistamine, maalimine, kompositsioon, kunstiajalugu, puutöö, puulõige ja modelleerimine.

Lisatööriistad

 
Puunikerduse tegemine Valka Kunstikoolis Lätis © Helena Järviste Puunikerduse tegemine Valka Kunstikoolis Lätis © Helena Järviste

" Valka Linnavolikogu ja Valga Linnavalitsuse koordineerimisel viidi ellu loomeprojekt, mis tõi kokku kunstiharidusest huvitatud noored ja kunstihuvilised. Kaksiklinnade valitsused muutsid Valka Kunstikooli ühtseks piiriüleseks hariduskeskuseks, luues noortele võimaluse omandada kunstiharidust ühes kohas ja oma emakeeles. Lisaks korraldati selle projekti raames mitu ühist kultuuriharidusüritust. "

Jana Putniņa, projekti juhtiva partneri Valka Linnavolikogu arendus- ja planeerimisosakonna projektide ja arendusüksuse juht

Esimesel õppeaastal võeti Valka Kunstikooli vastu 18 Eesti õpilast vanuses 9–14. Järgmisel aastal suurenes see arv juba 25-ni. Korraldati viis ühist kultuuriharidusüritust, neist neli õpilastele ja üks kunstiõppeasutuste õpetajatele. Samuti toimus viie osalejaga kogemuste vahetamise reis Soome Torniosse ja Rootsi Haparandasse.

Kunst kõigile 

Aastatel 2012–2013 rakendatud projekti raames varustati Valka Kunstikooli klassiruumid vajaliku varustuse ja õppematerjalidega. Kunstikoolis on igal aastal 230–260 õpilast, sealhulgas ligikaudu 120 Eestist ja nendest ligikaudu 25 eestikeelsetes õpperühmades. 

Seega on kunstihariduse omandamisest huvitatud õpilastel võimalik omandada emakeeles (läti, eesti või vene keeles) kunstialane ja sellega seotud eriala, saades kursuse lõpus lõputunnistuse. Projekti tulemusel loodi ühtne keskus piirkonna kunstihuvilistele. Samuti tõsteti sellega märkimisväärselt Valga kunstihariduse taset. 

Valga ja Valka linnad võivad olla piiriga eraldatud, kuid neil on ühine tunnuslause „Üks linn, kaks riiki”. Valka Linnavolikogu ja Valga Linnavalitsus on varem korraldanud piiriüleseid projekte kultuuri, spordi, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnas. Valka Kunstikool on siiski kaksiklinna ainus kunstiharidust pakkuv õppeasutus. 

Eestlaste lõimimine ja kogemuste vahetamine

Enne seda projekti ei saanud Eesti õpilased seal kunstialast haridust omandada, sest koolis ei olnud ühtegi eesti keelt kõnelevat õpetajat. Olukorra muutmiseks ja eestlaste õppimise hõlbustamiseks võeti Eestist tööle kolm õpetajat ja asedirektor. Eesti keelde tõlgiti mitu õppekava ja ka kooli sisekorra eeskirjad. Nendele õpetajatele on projekt väga kasulik, sest nad saavad nüüd töötada oma kodu lähedal ega pea töö pärast suurematesse linnadesse kolima.

Vahetusreisil osalejad Valgast ja Valkast said tutvuda teiste naaberlinnadega, kus viiakse samuti läbi piiriüleseid kunstihariduse programme. Nad jagasid oma hindamatult väärtuslikke kogemusi, teadmisi ja parimaid tavasid piiriülese koostöö alal. Projekti raames korraldati ka kultuuriharidusüritusi, mille hulgas paistis eriti silma grafiti meistriklass Eesti ja Läti lastele.


Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine 

Projekti „Art School Walk” investeeringute summa on 122 429 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 83 292 eurot programmiperioodi 2007–2013 „Eesti-Läti” rakenduskava alusel.

 


Esialgne tähtaeg

23/11/2017