Läänemere piirkond seilab edukate teadussidemete tuules

Tänu ELi rahastatud projektile Science Link on parem teave, arukad koostööalgatused, spetsialiseerumine ja Läänemere piirkonnas kohapeal olevate kontaktametnike aktiivne võrgustik toonud kaasa parema teadlikkuse ning mahukate kõrgtehnoloogiliste teadustöö taristute tihedama kasutamise. Nendega viiakse läbi tundlikke mõõtmisi footonite ja neutronite tasandil, mille rakendusalad ulatuvad kosmeetikast ohutusseadisteni.

Lisatööriistad

 
„Science Link” annab VKEdele juurdepääsu kogu Läänemere piirkonna teaduslikele ja tehnoloogilistele taristutele, et edendada tööstuslikku innovatsiooni. © Science Link „Science Link” annab VKEdele juurdepääsu kogu Läänemere piirkonna teaduslikele ja tehnoloogilistele taristutele, et edendada tööstuslikku innovatsiooni. © Science Link

" Põhimõtteliselt uusi tooteid saadakse ainult teadustööga. Projekt Science Link on andnud meile palju kasulikku teavet ja praktilist abi, et jõuda tihedama koostööni teadustöö taristute ja tööstusvaldkonna vahel. "

Võrgustiku Science Link koordinaator Uwe Sassenberg

Teadusuuringud ja innovatsioon on jaotunud ebaühtlaselt Läänemere piirkonna lääne- ja idapoolsete osade vahel. Tööstuslik innovatsioon on samuti palju tagasihoidlikum, kui võiks oodata, võttes arvesse selles tähtsas piirkonnas asuvaid maailmatasemel teadustöö taristuid. Hädasti oli vaja paremat teavet saadavalolevate teenuste ja võimaluste kohta.

ELi rahastatud võrgustik Science Link töötas välja nn „aruka koostöö” struktuurid ja vahendid, millega saaks pakkuda kohapealset kestlikku toetust ja nõustamist ettevõtjatele, eriti VKEdele, kes otsivad lähimat ja parimat asutust neutron- ja footonuuringute tegemiseks oma valdkonnas.

Sarnased kasutusalad

Tipptasemel sünkrotronkeskus, nagu Maxlab Rootsis või DESY Saksamaal, kus viiakse läbi kõrgtehnoloogilisi footon- ja neutronuuringute mõõtmisi, võib aidata Euroopa äriühingutel uusi ja paremaid tooteid kiiremini välja töötada, hoogustades nende innovatsioonitulemusi sellistes valdkondades nagu keskkond, energeetika, põllumajandus, toiduained, loodusteadused, biotehnoloogia ja keemia. Paraku on ettevõtjatel, eriti ilma spetsiaalsete teadus- ja arendustöötajateta väikestel ettevõtetel, raske täpselt oma vajadustele vastavat asutust leida.

Võrgustiku Science Link püüdlus osutada praktilisi teenuseid oma „nõustamispunktide” kaudu ongi selle edu põhitegur. Kuna tööstussektori kontaktisikud on teadustöö taristutes ja ülikoolides kohapeal, saavad ettevõtjad teavet võimaluste ja võimsuste kohta täpselt sellisel moel ja siis, kui neile vaja.

Projekt rakendab tänapäevaseid organisatsioonilisi lähenemisviise ja vahendeid oma eesmärkidele jõudmiseks ja kasutajate abistamiseks. Tänu Science Linki võrgustiku pingutustele on juba aidatud kaasa mitmete toodete ja uuenduste arendamisele, nagu paremad päästevestid, tõhusamad elektri- ja elektroonikaseadmed ning allergeenivabad nahahooldustooted.

Läänemere lipulaev

Projekt Science Link oli ELi Läänemere piirkonna strateegia „Baltic Science Link” lipulaev selle innovatsioonipoliitika valdkonnas, mille eesmärk oli edendada ülemaailmset konkurentsivõimet ja majanduskasvu ettevõtluse toetamise, ettevõtete arendamise, teadustöö ja suurema innovatsioonivõime toetamise kaudu.

Projektirühma praktiline lähenemisviis ja ennetavalt tegutsevad kontaktametnikud on kümneid ettevõtjaid teadus- ja tööstuspartneritega kokku viinud ning sellel on olnud käegakatsutavaid tulemusi tooteuuenduse tempo kiirendamisel Läänemere piirkonnas.

Selle projekti edule tuginedes loodi edasine Interregi projekt „Baltic TRAM”, kuhu on kaasatud täiendavaid partnereid ja teadusvõimsust uutelt liikmetelt Ungaris, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis. Need kõik tegutsevad võrgustiku Science Link egiidi all, hõlmates mitmesuguseid teadustöö taristutega seotud tegevusi ja lisandväärtusega teenuseid, sealhulgas turundus ja teadmiste vahetamine.

 


Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Science Link” investeeringute summa on 3 618 930 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 2 789 950 eurot programmiperioodi 2007–2013 Läänemere piirkonna rakenduskava alusel.

 


Esialgne tähtaeg

24/08/2017