Uued kaubavahetuse meetmed kiirendavad Läänemere piirkonna uuendamist

Läänemere piirkond on tuntud tugeva teadmistepõhise ja uuendusliku majanduse poolest, kus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) mängivad selles uuendusprotsessis olulist rolli. Selliste rahvusvaheliselt laieneda soovivate VKEde rahaliseks abistamiseks tutvustab hiljuti käivitatud projekt JOSEFIN mitmeid praktilisi vahendeid, mis on loodud nende püüdluste toetamiseks, sisaldades Euroopa vastugarantiid ning uut riskide jagamise mudelit.

Lisatööriistad

 
Stockholm oli üks neist kohtadest, kus projekt JOSEFIN VKEdele appi tuli Stockholm oli üks neist kohtadest, kus projekt JOSEFIN VKEdele appi tuli

„Üheks selle projekti impulsiks on Berliini IT firma Condat AG edulugu, kellega me koos töötasime. Me organiseerisime neile spetsiaalse finants- ja tehnilise toe, mis peatselt nende IT süsteemidele Hiina turu avas.”
Torsten Mehlhorn, Investitionsbank Berlini projektijuht

Juhul kui teema puudutab riikidevaheliste projektide finantseerimise tagamist, suhtuvad pangad VKEdesse tihti eemaletõukavalt. Sageli takistab see neil oma täieliku potentsiaali väljaarendamist. Selle takistuse lahendamiseks pakub JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) VKEdele Läänemere piirkonnas strateegilisi teenuseid, sealhulgas individuaalset nõustamist ning kindlatele vajadustele vastavat abi.

Läänemere ettevõtlus on suunanud pilgu uutele horisontidele

Läänemere piirkonna areng sõltub suures ulatuses võtmeosaliste võimest osaleda rahvusvahelistel turgudel. VKEd keskenduvad sageli aga pigem kohalikele kui rahvusvahelistele turgudele ning seda osaliselt finantseerimisraskuste tõttu. Projekt JOSEFIN loodi eesmärgiga stimuleerida otsest rahvusvahelist koostööd ning tagada rahastamisele parem juurdepääs, mis võimaldaks neil uusi tooteid ja teenuseid välja töötada ning rakendada.

Uuendusvõimalusest kinnihaaramine

Uuendusprotsessi peamised osalised, täpsemalt inkubaatorid, tehnoloogia siirdekeskused ning avaliku arengu pangad, töötavad ühiselt välja vahendeid ja instrumente, mida kaasatud riikides – Saksamaal, Poolas, Lätis, Leedus, Eestis, Rootsis ja Norras – kasutama hakatakse. Eesmärkide saavutamiseks hõlmab JOSEFINi partnerlus selliseid ettevõtluse arendamise oskusteabega organisatsioone nagu Enterprise Europe Network, strateegiate väljatöötamisega ja rakendamisega tegelevad riigiasutused, riiklikud finantseerimisasutused ning uuringute ja tehnoloogia arendamise organisatsioonid.

VKEdele tagatiste kindlustamine

Projekti peamiseks saavutuseks saab olema Euroopa vastugarantii fondi kasutamine. See tagab VKEdele laenud, teised garantiid ning alg- või riskikapitali, vähendades sellega ettevõtete rahvusvahelise äritegevuse ja rahandusasutuste finantsriske ning suurendades koostööd ja rahvusvahelist äri. Finantsinstitutsioonidele luuakse turvalisemaks krediidi andmiseks uus riskide jagamise mudel, mis võimaldab VKEde krediidivõimekuse realistlikumat hindamist.


Esialgne tähtaeg

04/01/2010