Kesk-Läänemere piirkonnas tõstetakse konkurentsivõime taset

INNOREGi projekt on suurendanud nii Eestis kui ka Soomes teaduslikku ja tehnilist suutlikkust uute ärimudelite kasutuselevõtu ning piiriülese koostöö edendamise kaudu. 

Lisatööriistad

 
Täisautomaatne robotsüsteem, mis suudab toota erinevaid kõrgtehnoloogilisi komponente Täisautomaatne robotsüsteem, mis suudab toota erinevaid kõrgtehnoloogilisi komponente

" INNOREGi projektiga on pandud kindel alus kõrgtehnoloogilise tootmise arengule Läänemere piirkonnas. Sellega on tõstetud mehhatroonikas nii tootmise kui ka hariduse taset. Lisaks on sillutatud projektiga tee edasisele koostööle Soomes ja Eestis asuvate projektipartnerite vahel. "

Jüri Riives, Mehhatroonika Assotsiatsioon

Soome ja Eesti on teinud ka varem koostööd masinatööstuse ning mehhatroonika valdkonnas, mis kujutab suhteliselt uut lähenemisviisi tootekujundusele ja -arendusele, kus ühendatakse elektrotehnika, masinatööstuse, arvutiteaduse ning tööstustehnoloogia põhimõtted. Ent konkurentsi tihenemise ja üleilmastumise tõttu osutusid vajalikuks uued ärimudelid ning tootmisstruktuurid.

Teadmiste piirkond

Vajadust teadvustas projektimeeskond, kes tegi koostööd akadeemiliste õppeasutuste ning ettevõtete tehnika- ja täppisteaduste asjatundjatega, ammutades erialateadmisi ajurünnakutest, uuringutest ning analüüsidest. Leiud päädisid piirkonna tööstusettevõtetele kasutamiseks mõeldud mudeliga „Region of Knowledge” (Teadmiste piirkond).

Mudeli kujul visandati see, mis on vajalik tulemuslike tehnoloogiaplatvormide kasutuselevõtuks, töökohtade loomiseks ja innovatsiooni edendamiseks. Asjatundjate saavutatud tulemusi levitati ka suhtekorraldustegevuse ja seminaride korraldamise kaudu.

Robottootmine 

Mehhatroonika Innovatsioonikeskusesse osteti ja paigaldati täisautomaatne robotsüsteem ehk paindttootmissüsteem (FSM – flexible manufacturing system). Mehaanika- ja elektroonikaettevõtetes kasutamiseks mõeldud FSM suudab toota iseseisvalt erinevaid kõrgtehnoloogilisi komponente programmeeritud tarkvara alusel, ilma inimese sekkumiseta.

Samal ajal loodi Turus toodete kõrge kvaliteedi tagamiseks mõõtmis- ja kontrollikeskus, mis pakub kõrgtehnoloogia ettevõtetele abi tootmisprotsesside alal. Tervikuna edendati kogu piirkonnas ettevõtete, teadusasutuste ja akadeemiliste õppeasutuste vahelist koostööd võrkude loomise ning muude kohtumiste kaudu.

Huvitatuile korraldati ka erinevaid mehhatroonikakursuseid, lisaks kaardistati arengukavaga „Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas” masinatööstuse ning mehhatroonika maastik.


Koguinvesteering ja ELi rahastamine

Koguinvesteering projekti „Innovaatiliste ärimudelite arendamine konkurentsivõime tagamiseks (INNOREG)” on 2 987 306 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus moodustab koostöökava „Kesk-Läänemere Interreg IV A” (INTERREG IV A Programme) raames 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil 2 494 395 eurot.


Esialgne tähtaeg

01/02/2016