Tõhusad, ohutud ja jätkusuutlikud meretranspordisüsteemid on elutähtsad

EfficienSea muudab Läänemere piirkonna mereohutuse ja -turvalisuse võrdkujuks.

Lisatööriistad

 
e-Navigatsioon on meresõiduks vajaliku informatsiooni kogumise, edastamise, analüüsi ja esitamise kooskõlaline integreerimine elektroonikavahendite abil laeva pardal ja maal selleks, et parandada meresõidu ja vastavate maapealsete teenistuste kvaliteeti ning meresõidu ohutust, turvalisust ja merekeskkonna kaitset.. e-Navigatsioon on meresõiduks vajaliku informatsiooni kogumise, edastamise, analüüsi ja esitamise kooskõlaline integreerimine elektroonikavahendite abil laeva pardal ja maal selleks, et parandada meresõidu ja vastavate maapealsete teenistuste kvaliteeti ning meresõidu ohutust, turvalisust ja merekeskkonna kaitset..

Läänemere piirkonna programmi strateegilise projektina mängib EfficienSea elutähtsat rolli oluliste mereohutuse ja õnnetustele reageerimise probleemide lahendamises. Ühtlasi on EfficienSea ELi Läänemere piirkonna strateegia juhtivprojekt. Tegu on esimese sellelaadse ELi makropiirkondliku strateegiaga.

Mereohutust edendav jõud

EfficienSea on kuuest Läänemere riigist pärit 16 partneri koostööprojekt. Projekti eesmärk on parandada piirkonna mereohutust ning looduskeskkonda konkreetsete ja koordineeritud meetmete abil. Riiklikest ja piirkondlikest ametiasutustest ja teadusasutustest koosnev meeskond arendab ja rakendab vahendeid laevaliikluse ohutuse, jätkusuutlikkuse ja tõhususe tagamiseks.

Innovatiivsed vahendid

EfficienSea ambitsioonikad vahendid keskenduvad peamiselt e-Navigatsiooni-alastele uuendustele. See uus tehnoloogia toob kaasa pöördelisi uuendusi mereohutuses, vähendades infomüra ja lihtsustades navigeerimist. Tulemuseks on süsteem, mis muudab merenavigatsiooni andmete ja teabe töötlemise ning levitamise oluliselt tõhusamaks.

Lisaks loob EfficienSea selles raamistikus hulga seotud teenuseid, muu hulgas vahendid suurenenud laevaliiklusega kaasnevate mõjude ja ohtude modelleerimiseks. Lisaks kaasneb projektiga hulk teavituskampaaniaid, mille eesmärk on muuta noorte jaoks laevanduserialad atraktiivsemaks. 

Ohutum laevaliiklus

EfficienSea annab juba tulemusi. Selle programmi raames on välja töötatud erinevate e-Navigatsiooni teenuste prototüübid, mida programmi raames ka katsetatakse. Tööjõuprobleemide lahendamiseks on programmi raames loodud ühine praktikaprogramm, mis hõlmab erinevaid seminare, töötubasid, videoid ja sotsiaalmeedia platvorme. Lisaks arendatakse programmi raames innovatiivset automaattuvastussüsteemi, mis võimaldab laevade liikumist täpsemalt jälgida.

„EfficienSea on üks Läänemere piirkonna olulisemaid projekte, mis aitab tagada meresõitjate ohutuse ja kaitsta ümbritsevat merekeskkonda.”

  • Darijus Valiucko, välissuhtlusametnik, Läänemere piirkonna programm 2007–2013.

Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Tõhus, ohutu ja jätkusuutlik laevaliiklus (EfficienSea)” kogueelarve on ligikaudu 8 000 000 EUR, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondist pärineb 5 000 000 EUR Läänemere piirkonna programmi alusel programmitöö perioodiks 2007–2013. Projekti juhtivaks partneriks on Taani mereamet.


Esialgne tähtaeg

29/04/2014