Balti sõnnik – põllumehe kuld! Muudame sõnniku loodusvaraks

Programm Baltic Manure selgitab inimestele, et sõnnik ei ole mitte jääkprodukt, vaid võimalusterohke loodusvara.

Lisatööriistad

 
Uued käitlustehnoloogiaid aitavad muuta loomasõnniku uusi ettevõtlusvõimalusi pakkuvaks loodusvaraks. Uued käitlustehnoloogiaid aitavad muuta loomasõnniku uusi ettevõtlusvõimalusi pakkuvaks loodusvaraks.

Kui mõned näevad sõnnikus ainult haisvaid jääke, näeb Baltic Manure Project selles suuri võimalusi. Õigeid käitlustehnoloogiaid ja poliitilist raamistikku arendades muudab see projekt loomasõnniku paljusid ärivõimalusi pakkuvaks loodusvaraks.

Tegelikkus

Läänemere bassein on tugevalt saastatud liigsete toitainetega, millest osa pärineb regiooni mahukast põllumajandus- ja karjakasvatussektorist. Seetõttu tekib tihti vetikaõitsenguid.

Baltic Manure Project on ELi Läänemere piirkonna strateegia juhtivprojekt, mille eesmärk on see probleem lahendada sõnnikut loodusvaraks muutes. Selleks on projekti koondatud teadlasi, arendajaid, administraatoreid ja ärijuhte, kes organiseeriti kolme omavahel seotud foorumisse: teadmised, poliitika ja ettevõtlus. Koos leiavad nad võimalusi energia ja väetiste tootmiseks sõnnikust.

Tulemused

Need kolm foorumit ühendavad jõupingutused uute oskusteadmiste loomiseks loomade söötmis- ja pidamissüsteemide osas ning nende avaldatava mõju osas toodetava sõnniku kvaliteedile. Teadustöö uurib erinevat tüüpi sõnnikute (tahke ja vedel) keskkonnamõju ning praegu kasutatavate erinevate tehnoloogiate tüüpe. Selle teabe põhjal soovitab projekt uusi tehnoloogiaid sõnniku käitlusahela jätkusuutlikumaks muutmiseks.

Baltic Manure on palju investeerinud sõnnikukäitlustehnoloogiatega seotud ettevõtluse arendamisse. Need tehnoloogiad hõlmavad tahke sõnniku eeltöötlemist biogaasi tootmiseks, uut vedelsõnniku hapestamise süsteemi ning innovatiivset sõnnikueraldamisprotsessi. Need investeeringud avaldavad positiivset mõju saadava väetise kvaliteedile ning sõnnikukütuse energeetilisele väärtusele, mis omakorda annab farmeritele uue sissetulekuallika.

Lõpufaasis koostatakse projekti tulemuste põhjal poliitikaalased soovitused.

„Ehkki sõnniku keskkonnasäästlik käitlemine on endiselt problemaatiline, pakub see seetõttu võimalusi tehnoloogiaarendajatele ja põllumajandustehnoloogidele”

  • Darijus Valiucko, välissuhtlusametnik, Läänemere piirkonna programm 2007–2013.

Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Baltic Manure” kogueelarve on 3 700 000 EUR, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondist pärineb 2 900 000 EUR Läänemere piirkonna programmi alusel programmitöö perioodiks 2007–2013. Projekti juhtivaks partneriks on MTT Agrifood Research Finland.


Esialgne tähtaeg

29/04/2014