Projekt Baltic Biogas Bus suurendab biogaasil töötavate linnaliinibusside osakaalu

Projekti eesmärk on edendada biogaasibusside kasutamist Läänemere piirkonna linnades, aidates linnadel koostada biogaasibusside kasutuselevõtmise strateegiaid. Projekti jätkufaasis püüti parendada biogaasibusside turupositsiooni, toetades biogaasi kasutuselevõtmist transpordikütusena ning biogaasibusside energiatõhususe tõstmist hübriidajamite ja kütusesäästlikumat sõidustiili soodustava tehnoloogiaga.

Lisatööriistad

 
24-meetrine kaheliigendiline biogaasi-elektribuss Bergeni tänavatel Norras.  © Skyss 24-meetrine kaheliigendiline biogaasi-elektribuss Bergeni tänavatel Norras. © Skyss

" ELi rahaline toetus aitas meil tõestada, et biogaasibussid on jätkusuutliku linnaliikluse strateegia loomulik osa. "

Peter Liss, Västeråsi linna ühistranspordiettevõtte direktor

Esialgse projekti raames analüüsiti Läänemere piirkonna biogaasi tootmismahte, tootmise suurendamise võimalusi ja levitamistaristut ning kaardistati olemasolev ja kavandatav biogaasitaristu. Partnerid koostasid strateegiad biogaasibusside soetamise kiirendamiseks ja kirjutasid biogaasibusside kasutuselevõtmisjuhendi. Laborikatsetes ja välikatsetes tehtud mõõtmised kinnitasid biogaasibusside madalat heitetaset.

Tartus (Eesti) sõnastati biogaasibusse hõlmav transpordikava ja rajati linna esimene surugaasitankla. Projekti esimese kolme aasta jooksul kahekordistus partnerlinnades kasutatavate biogaasibusside arv: kui algul oli see 300, siis perioodi lõpus juba 600. Tartu transpordikava kohaselt peaksid 2017. aastaks linnaliinidel sõitma vaid biogaasibussid.

Investeerimine hübriidbussidesse

Teises faasis investeeriti mitmesugustesse hübriidsetesse biogaasi-elektribussidesse, mis sõidavad nüüdseks igapäevaselt Norras Bergenis ja Šveitsis Västeråsis. Bergeni, Kaunase (Leedu) ning Rzeszówi ja Tychy (Poola) linnaliinibussidesse paigaldati kütusesäästlikku sõidustiili edendav tehnoloogia, mida kasutatakse juhtide koolitamiseks kütusesäästliku sõidustiili osas. Poolas Niepołomices ehitati mobiilne seade prügilagaasi puhastamiseks, et seda saaks kasutada transpordikütusena. Seda seadet katsetati ka bussides.

Projekti lõpparuandes hinnatakse investeeringuid ning esitatakse biogaasi tootmise ja transpordikütuseks puhastamise sotsiaalmajanduslik ja keskkonnaalane analüüs.

Mõlemas faasis keskenduti kommunikatsioonile ja sidusrühmade kaasamisele; sel otstarbel loodi korrapäraselt ajakohastatav veebisait ning anti välja uudiskirju ja infolehti. Teavet projekti Baltic Biogas Bus, projekti käigus kogutud uute teadmiste, partnerite heade tavade ja biogaasitootmise kohta esitleti projektiseminaridel ja rahvusvahelistel avalikel üritustel. Projekti kajastati ka ajakirjades ja ajalehtedes.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projektide Baltic Biogas Bus ja More Baltic Biogas Bus investeeringute kogumaht on 7 405 670 eurot, millest 4 565 627 eurot panustas Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Läänemere piirkonna programmi raames.


Esialgne tähtaeg

01/02/2016