X-tee – riikliku andmevahetusplatvormi piiriülene ühisarendamine

Alates 2001. aastast on X-tee olnud e-Eesti selgrooks. Tegu on nähtamatu, kuid siiski ülitähtsa keskkonnaga, mis koondab riigi avaliku ja erasektori e-teenuste andmebaasid ja võimaldab neil käsikäes tõrgeteta toimida. Tänu X-teele aitavad täna üle 1000 omavahel ühendatud andmebaasi, mis hõlmavad ligikaudu 1700 teenust, vastata ühe kuu jooksul enam kui 50 miljonile päringule.

Lisatööriistad

 
© Creative Commons © Creative Commons

" X-tee platvormi ühine arendamine kahe riigi kahe valitsusasutuse poolt on olnud keeruline. Veelgi keerulisem on nüüd teistes riikides väljatöötatud platvormi põhikomponentide sissetoomine ja kasutamine. Meie jaoks on koostöö ja taakasutamine väga oluline – nii muudame me selle projektiga X-tee arendamise ja kasutuselevõtu rahvusvaheliselt teostatavaks. Sellega me täiustame iseenda tööd ja liigume infosüsteemide parema lõimituse suunas. "

Triin Gailan, Riigi Infosüsteemi Ameti projektijuht

See projekt on üles ehitatud X-tee edule, luues ühise andmevahetusplatvormi Eesti ja naaberriigi Soome vahel. Selle tulemusena saavad mõlemad riigid oma andmebaasides olevat teavet vahetada, abistada piiriüleste teenustega ja muuta e-teenused kättesaadavaks nii Eesti kui ka Soome kodanikele.

X-tee võimaldab mõlemas riigis kiiresti ja mugavalt pakkuda laia valikut muidu keerulisi piiriüleseid teenuseid, nende hulgas

  • uue elukoha elektrooniline registreerimine;
  • isikuandmete kontrollimine (sissekirjutus, eksamitulemused, tervisekindlustus jne) riiklikus andmebaasis;
  • maksudeklaratsioonide elektrooniline esitamine;
  • juhiloa kehtivuse ja sõiduki registreerimise kontrollimine;
  • vastsündinu automaatne registreerimine tervisekindlustatute hulka.

Koostöö väljakutse

See projekt algas olemasoleva X-tee platvormi jaoks piisava hulga regressioonitestide loomisest ning seejärel tegeleti mõlema süsteemi arendamise ja koostalitusvõime koordineerimisega. See koordineerimine osutus projekti üheks suurimaks väljakutseks. Kuna Soome rakendab X-teed oma riikliku andmevahetusplatvormina, siis on oluline, et säiliks koostalitlusvõime Eesti platvormiga.

Kuna platvormi muutusi teostavad Eesti Riigi Infosüsteemi Amet (EE) ja Rahvastikuregistri Keskus (FI), siis on oluline tagada põhisüsteemi kvaliteet ja järjepidevus. Koostalitlusvõimet on võimalik saavutada ainult siis, kui arendamine on kooskõlastatud ja tegevuskava ühiselt kokku lepitud. See tähendab ka seda, et platvormi sisseviidud muutused peavad olema kiiresti heakskiidetud ja kontrollitud, eriti kui muutuste tegijaks on teise riigi arendusmeeskond.

X-teest saadav kasu

Olgu Eestis või Soomes, suhtlemine riigiametitega võib olla tüütu – seda parimal juhul. Andmed kogutakse valdkondade kaupa jagatud süsteemidesse, nagu tervisekindlustuse, maksu-, sotsiaalkindlustuse registrid jne. See teeb teabe muutmise raskeks ning indiviidi puudutavad teabekillud sobituvad omavahel harva korralikult või kergesti. See on põhjus, miks tuleb inimestel tihti samu vorme ja pabereid ikka ja jälle uuesti esitada.

X-teega kõik muutub. See ei võimalda mitte ainult ühe riigi avaliku sektori erinevatel andmesüsteemidel üksteisest aru saada, vaid ka erinevates riikides – nagu Eestis ja Soomes – asuvatel süsteemidel suhelda ja teavet sünkroonida. See on otsustava tähtsusega liikuva ühiskonna, aga eriti piirialade jaoks näiteks Soomes ja Eestis, kus kodanikud elavad ja töötavad mõlemal pool piiri.

X-tee süsteem on digitaalne, kiire ja turvaline. Seda saab ühendada sarnaste süsteemidega, mis tähendab, et andmevõrgustikke saab vaevata laiendada ja rahvusvahelist teabevahetust lihtsustada.


Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „X-tee piiriülene koostöö” investeeringute hinnanguline kogumaksumus on 252 000 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fond katab kuni 352 000 eurot programmiperioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite rakenduskava alusel.


Esialgne tähtaeg

26/01/2018

Videod