Eesti vabatahtliku mereotsingu- ja päästeteenistuse piiriülene koostööprojekt VOMARE

Selle projektiga arendatakse Eestis uusi vabatahtlikke merepäästeteenuseid. Need muudavad Läänemere keskosa ohutumaks nii Eesti enda kodanikele kui ka külalistele kaugemalt, kuid samal ajal vähendavad need ka Eesti merepäästemissioonide sõltuvust naaberriigi Soome abist.

Lisatööriistad

 
Päästekaatrid Soome Merepäästeseltsi koolituskeskuses Bågaskäris © The Finnish Lifeboat Institution Päästekaatrid Soome Merepäästeseltsi koolituskeskuses Bågaskäris © The Finnish Lifeboat Institution

" See projekt ületas meie ootusi. Eesti on nüüd palju paremini valmis pakkuma oma vetes päästeteenuseid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele, ja Soome sai endale väärtusliku partneri meresõiduohutusega seotud tööks Läänemerel. "

Soome Merepäästeseltsi tegevjuht Jori Nordström

Läänemerel on palju laevaliiklust ja lõbusõidulaevandust, millega paratamatult kaasneb palju õnnetusi. Läänemere põhjakaldal Soomes on hästi sissetöötatud vabatahtlik merepäästesüsteem, mis toetab riikliku päästeteenistuse tegevust, kuid sealsamas Eestis ei ole viimasel ajal sellist traditsiooni olnud.  

Vabatahtliku merepäästeprojekti raames andsid Soome Merepäästeseltsi liikmed Eesti vabatahtlikele koolitust ja varustust, et aidata neil alustada oma vetes päästeteenuste osutamist. Projekti jooksul andsid ja said mõlemad pooled vastastikku koolitust. Piiriülene koostöö aitas Eestil omandada aktiivsema rolli kohaliku mereohutuse tagamisel ja paremini täita oma rahvusvahelisi kohustusi. Ühtlasi pakkus see Soome poolele võimalusi õppida ja oma tegevust arendada.

Koolitusvajadus

Enamik Eesti merepäästeorganisatsioone kadusid nõukogude ajal, kui Läänemeri oli kohalikele elanikele praktiliselt juurdepääsmatu. Pärast riikliku iseseisvuse taastamist hakkasid inimesed jälle merel käima ning kasvas ka väikelaevaturism Soomest, kuid mõned jäid merel ka hätta. Sellel ajal sõltus Eesti päästetegevus veel tugevalt piirivalvest ja Soome abist.

VOMARE esimeses järgus korraldasid Soome Merepäästeselts ja projektis osalevad Eesti partnerid kümme kolmepäevast ühiskoolitust mõlema riigi vabatahtlikele merepäästjatele. Kokku omandasid 81 Eesti vabatahtlikku põhiteadmisi meresõidu ja navigatsiooni alal ning esmaseid pääste- ja esmaabioskusi.

Samal ajal osutati ka abi Eesti vabatahtliku merepäästesüsteemi loomiseks. Eesti piirivalve, päästeteenistuse ning migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna esindajad töötasid välja oma õigusliku, rahalise ja organisatsioonilise raamistiku, saades nõu ja abi Soome Merepäästeseltsilt ja Soome piirivalvelt.

Päästmiseks varustatud

Projekti teises järgus anti Soome lahe idapoolsete Eesti sadamate päästejaamadele üle neli täisvarustusega merepäästekaatrit, kus vabatahtlikud said oma värskelt omandatud oskusi praktiseerida. Kolm kaatrit osteti ka Soome Merepäästeseltsile.

Tänu VOMARE projektile on Eestil nüüd toimiv vabatahtlik merepäästesüsteem, mis on Rahvusvahelise Merepääste Föderatsiooni (International Maritime Rescue Federation, IMRF) liige. Samuti on paranenud inimeste teadlikkus vabatahtlikust merepäästetegevusest.

Projekti käigus kogutud vabatahtliku merepäästeenistuse loomise ja arendamise kogemusi saab nüüd ka teistele jagada. Kuna turism ja laevaliiklus kasvavad Eestis jätkuvalt, kavandatakse ka uusi kursuseid päästeteenuste laiendamiseks ja ohutustaseme hoidmiseks.


Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „VOMARE (vabatahtlik merepääste)” investeeringute summa on 942 260 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 613 411 eurot programmiperioodi 2007–2013 Kesk-Läänemere rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Turvaline ja tervislik elukeskkond”.


Esialgne tähtaeg

29/03/2017