E20 Tallinna-Narva maantee renoveerimine

Eesti-Vene piirini viiva E20 Tallinn-Narva maanteelõigu laiendamine aitab kõrvaldada pudelikaelad ja parandada juurdepääsu üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) koosseisu kuuluvale Muuga sadamale, mis on üks suuremaid ja tihedama liiklusega sadamaid Läänemere rannikul.

Lisatööriistad

 

Projekti peamine eesmärk on vähendada sõiduks kuluvat aega ja sõiduki ekspluatatsioonikulusid ning suurendada üldist liiklusohutust Tallinna-Narva maantee E20 8,4 km pikkusel lõigul. Maantee kuulub Eestis TEN-T võrgustiku koosseisu ning on oluline ühenduslüli I ja IX üleeuroopalise transpordikoridori vahel.

Suured ehitustööd

Projekti raames rajatakse 5,3 km pikkusel lõigul nelja sõiduraja asemel kuus ja rekonstrueeritakse 3,1 km pikkusel lõigul senised neli sõidurada. Vana katend ja teetammid lammutatakse ning asendatakse uue asfaltbetoonist katendi ja aluskihtidega. Suletakse 15 ühetasandilist ristmikku ja sissesõiduteed, samuti neli tagasipöördekohta. Rajatakse kolm suuremat mitmetasandilist ristmikku. Seoses väikeste ristmike ja sissesõiduteede eemaldamisega rajatakse täiendavad teenindusteed.

Põhimaanteelt eemaldatakse seitse senist bussipeatust. Jalakäijatele ja jalgratturitele ehitatakse üle 10 km pikkune kergliiklustee laiusega 3–4 meetrit ja turvalised ülekäigukohad. Lisaks paigaldatakse teevalgustus ja turvapiirded ning parandatakse üldist liikluskorraldust, mis aitab kõrvaldada E20 pudelikaela.

Dünaamiline transpordisõlm

See teelõik võimaldab liigelda Eesti pealinnast Tallinnast Vene piirini Narvas ja Läänemere sadamatesse. Teelõiku läbib itta suunduv liiklusvoog Tallinna ringteelt (Peterburi ristmikult) ja Muugal asuvast TEN-T sadamast, mis on üks suuremaid ja tihedama liiklusega sadamaid Läänemere rannikul.

Praegune tee oli kuulus oma madala läbilaskevõime poolest, samuti olid teekate ja tee aluskihid halvas seisukorras. Ajavahemikul 2004–2008 registreeriti sellel teelõigul 118 liiklusõnnetust (neli inimest sai surma ja 45 vigastada).

2006. aastal läbi viidud uuringu kohaselt oli E20 Tallinn-Narva lõigu aastane liikluskoormus kõige suurem kõigi teiste Eesti teelõikudega võrreldes ning ka kasvutempo ületas keskmise. 2008. aastal läbis teelõiku 17 500 kuni 32 000 sõidukit päevas (olenevalt loenduspunkti asukohast). 2025. aastaks kerkib see näitaja hinnanguliselt 84 496 sõidukini päevas, mis tuleneb Muuga sadama jätkuvast laienemisest, sõidukite üldarvu kasvust ja üldistest rahvastikutrendidest Tallina lähivaldades.

Projekti elluviimisest loodetakse mitmesugust kasu, mitte vaid E20 pudelikaela kõrvaldamist ja juurdepääsu parandamist Muuga sadamale. Ühtlasi vähendab projekt sõiduaega ja liiklejate kulusid ning suurendab oluliselt teelõigu ohutust, eriti jalakäijate ja jalgratturite seisukohast.

Esialgne tähtaeg

28/09/2011