Voolu peatamine üleujutusohuga piirkondades

Koostöö jõud ja valdkondadevaheline lähenemine iseloomustavad FLAPP projekti, kus 15 riigi ühiste pingutuste tulemusel leiti praktilisi lahendusi üleujutusohuga võitlemiseks. FLAPP (FLood Awareness & Prevention Policy in border areas ehk üleujutuste teadvustamise ja ennetamise poliitika piirialadel) võimaldas moodustada partnerlusi, mida muidu ei oleks ehk kunagi tekkinud, ning rakendada mitmeid meetmeid, sealhulgas üleujutuste häiresüsteemi ja jõgedel veetaseme ohjamise süsteemi, et kaitsta ohustatud piirialadel inimesi, loodust ja majanduse arengut.

Lisatööriistad

 

„Huvitav oli näha Hollandi „Ruumi jõele” projekti praktikas. Nägin, et üleujutuste ennetamist ja looduse arendamist saab ühitada, kui vaid on piisavalt ruumi. Seda teavet saan kasutada oma töös, kui pakun võimalikke lahendusi meie piirkondlikule omavalitsusele.”
Josu Elso, GAVRN projekti juht, Navarra, Hispaania

FLAPP projektiga hõlmatud piirkondade elanikud tunnevad hästi üleujutuste ohtu ja sellest tuleneb ka aktiivne tagasiside 37 partnerilt 12-st valglapiirkonnast, kes jagavad oma kogemusi veeressursside haldamise alal. Pea kogu Euroopas Iirimaast Kreekani ja Eestist Hispaaniani jagatakse aktiivselt kogemusi ja rakendatakse neid praktikas.

Ideedest saavad head tavad

FLAPP võrgustiku juhtiv osaleja oli EUregio Meuse-Rhine (Maastricht, Madalmaad). Projektis osalejate põhieesmärk oli maksimaalselt üleujutusi ennetada, üleujutusi prognoosida, levitada teavet ja piirata kahjusid. Kohalike ja piirkondlike veehalduse spetsialistidega ühinesid ka ülikoolide teadlased ja valitsusvälised organisatsioonid, täiendades veelgi oskuste ja teadmiste baasi. Võrgustiku pakutud jõgikondade haldamisideede põhjal koostati peatselt näiteks heade tavade kaart, heade tavade nimekiri ja poliitikasoovitused Euroopa Liidu ja riiklikele ametkondadele.

Üleujutuste ennetamine mitme rakursi alt

Projekti partnerite teravdatud tähelepanu all oli 15 piiriala (sh Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides), mis hõlmasid erinevaid valglaid, sealhulgas jõgede osas Doonau, Tisza, Evros, Ebro, Nemunas, Meuse, Rein, Scheldt, Elbe ja Oder. Partnerid vaagisid üleujutuste ennetamist territoriaalsete ja struktuurimeetmete ning säästva üleujutusohje põhjal, eriti ökoloogiliselt tähtsates piirkondades, tegutsemist looduskatastroofide korral, piiriülest koostööd valglapõhise lähenemise edendamiseks ja üleujutuste ohu teadvustamist elanikkonna hulgas. Loodi ja arutati uusi üleujutuste haldamise kontseptsioone („Voolav territoorium” ja „Ruumi jõele”). FLAPP-i strateegia teadlikkuse suurendamiseks ja ennetamiseks hõlmab veebilehe koostamist, voldikuid, märke, teabelehti ning üleujutuspoliitika alaseid aruandeid, teavitussüsteeme ja piiriüleseid kaarte.

Koostöö hoogustub jõgede kallastel

See projekt oli pöördeliselt tähtis stiimul piiriüleste kohtumiste korraldamiseks, kus arutleti üleujutuste ja saastumise teemadel, sealhulgas näiteks Leedu ja Venemaa vahelise piiri üle Nemunase jõe deltas. Muuhulgas on oodata, et näiteks Iirimaa üleujutuste alased suunised tõlgitakse kreeka keelde ja neid rakendatakse Evrose jõe alamjooksul, Szegedi ja Budapesti (Ungari) üleujutuste ohjekavad said inspiratsiooni Maastrichti (Madalmaad) liikuvatest tammidest ja Tisza valgla üleujutuste teabekeskus juhindus Saksimaa üleujutuskeskuse tegevusest.


Esialgne tähtaeg

17/12/2009