Nafta meretranspordi kriitiline hindamine

Meretranspordiprojektis leiti riskihinnangute ja tehnoloogia arendamise abil võimalusi nafta meretranspordiga kaasnevate ohtude vähendamiseks.

Lisatööriistad

 

" MIMIC soovitas otsustajatele mitut lahendust mereohutuse parandamiseks ja naftalekete ohu vähendamiseks Soome lahel. Lisaks parandati mereriskidega võitlemise vahendeid. "

Piia Nygren, Kotka Mereuuringute Assotsiatsioon Soomes

Kütusetankerid veavad Läänemerel iga päev miljoneid naftabarreleid, kuid sellega kaasnevad tõsised riskid, mis võivad põhjustada suuri naftaõnnetusi. Projekti MIMIC käigus uuriti varasemaid naftatranspordi riskide kohta tehtud uuringuid ja ühendati need uue teabega vähem uuritud mereõnnetuste kohta.

Arvutisimulatsioonid

Kombineeritud tulemused sisestati arvutimudelisse, mis võimaldas teadlastel simuleerida mereliikluse kasvustsenaariume, marsruudi- ja alusespetsiifiliste õnnetuste tõenäosust ning kindla suurusega õlilekete rahalisi tagajärgi.  Projekti teise aspektina vaadeldi mereõnnetuste vältimiseks kasutatud juhtimisstrateegiate kuluefektiivsust.

Projektimeeskond avaldas eri raporteid, mida valitsused ja olulised huvirühmad saavad kasutada taoliste õnnetuste vältimiseks. Raportis „Nafta transport Soome lahes 2020. ja 2030. aastalˮ uuriti nafta meretranspordi praegust struktuuri Läänemeres ja prognoositi tulevikuarenguid Soome lahes ajavahemikus 2020 kuni 2030. Teine raport keskendub mereohutuspõhimõtete kuluefektiivsusele, kolmandas hinnatakse Soome mereohutuse regulatiivsüsteemi.

Projekti raames töötati välja ka vahendid olukorrateadlikkuse tõstmiseks naftaleketele reageerimise operatsioonides. Integreeritud rakendused Seatrack Web ja SmartResponse Web võimaldavad merel liikuva nafta ja ohustatud keskkonna ajakohast hindamist, mis aitab teha õnnetuse korral kiireid otsuseid. Rakendus SmartResponse Web hõlmab ka ADAM-mudelit, mis hindab kokkupõrke või karile jooksmise korral laeva kahjustusi ja lekkimist. Neid projekti MIMIC raames välja töötatud tehnoloogiaid kasutavad nüüd ka Eesti pädevad asutused planeerimiseks, koolitamiseks ja hädaolukordade korral.

Planeerimine inimeste ja ettevõtete heaks

Tuvastati ja hinnati kogu Läänemere mereohutuse riske – tulemused näitavad, et Läänemere praegune ohutustase on suhteliselt hea.

Üldiselt vaadeldi projektis MIMIC probleeme nii ärilisest kui ka ühiskondlikust vaatenurgast eesmärgiga leida optimaalseid lahendusi, mis vähendaksid meretranspordiga seotud riske.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Nafta meretranspordi riskide vähendamine terviklike ohutusstrateegiate abil (MIMIC)ˮ pikendamisse tehtavate investeeringute kogusumma on 2 072 340 eurot, millest 1 590 560 eurot panustab Euroopa Regionaalarengu Fond 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi Kesk-Läänemere rakenduskava vahenditest.


Esialgne tähtaeg

17/08/2015