Liiklus maanteede ümberehitamise abil kiiremaks ja turvalisemaks

Aruvalla-Kose maanteelõigu ja Mäo ümbersõidu projekteerimine ja rekonstrueerimine aitab peagi lõpu teha liiklejaid häirivatele „pudelikaeltele” ja liiklusummikutele.

Lisatööriistad

 

Uus 4-realine Aruvalla-Kose maanteelõik ja 6,2 km pikkune Mäo ümbersõit koos uute sildade, müratõkete, viaduktide ja mitmetasandiliste ristmikega peaksid säästma aega, tõstma liiklusohutust ja lühendama vahemaid.

Luubi all tähtsamad ühendusteed

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ühendab Eesti pealinna Tallinnat riigi suuruselt teise linna Tartuga. See kuut Eesti maakonda läbiv maantee on peamine ühenduslüli Tallinna ning Kesk- ja Kagu-Eesti vahel. Olemasolev kaherealine tee on suurenenud liiklustiheduse tõttu liiga koormatud ja mõnel teelõigul on liiklus eriti tipptundidel maksimaalse läbilaskevõime piiril. Praegune 2-realine Aruvalla-Kose maanteelõik (pikkus 13,4 km) tehakse kaks korda laiemaks 4-realiseks I klassi maanteeks, samas kui Mäo piirkonda tuleb uus 6,2 km pikkune 4-realine ümbersõidutee, mis kõrvaldab „pudelikaelad” ja lühendab vahemaid.

Head uudised reisijatele, jalakäijatele ja jalgratturitele

Aruvalla-Kose maanteelõigu ümberehitustööde käigus kohendatakse tee geomeetrilist paigutust ning ehitatakse eritasandilised eraldatud ristmikud mitme viadukti ja sillaga (pikkus 106 m, 22 m, 28,5 m ja 12,2 m), tunnelid (pikkus 13,5 m ja 10,3 m), 7,1 km kergliiklusteid, 37,7 m tunnel jalakäijatele ja jalgratturitele, tõstes liiklusohutust, ning 28,2 km kogujateid, tänu millele saab sulgeda 65 senist ebaturvalist liitumiskohta. Keskkonna säästmiseks rajatakse müratõkked, ökodukt ja läbipääsud loomadele. Samuti istutatakse puud ja kaherealine hekk ning tehakse maastikukujundustöid.

„Pudelikaeltest” mööda

Arendamisel on ka teine oluline taristuobjekt, Mäo ümbersõit, millega seoses ehitatakse 2,6 km Pärnu-Rakvere-Sõmeru ristmik, 4 viadukti, sild üle Vodja jõe, 4,5 km kergliiklusteed jalakäijatele ja jalgratturitele ning paigaldatakse 2,4 km müratõkkeid ja 814,1 km teevalgustust. Uuel peateel suletakse neli senist ebaturvalist liitumiskohta, mis muudab maantee turvalisemaks.

Projekt annab tööhõive kaudu uut hoogu kohalikule majandusele – ehitustööde ajaks luuakse 270 projektiga otseselt seotud töökohta.

Esialgne tähtaeg

24/03/2011