Puhas vesi ja kasulik äri

ELi kaasrahastatud programmi abil sai uuenduslik väikeettevõte välja arendada keskkonnatehnoloogia ja levitada seda edukalt ka naaberriikide turgudel.

Lisatööriistad

 
BioFixi biokeemilise reoveepuhastustehnoloogia eelisteks on jääkmuda vähesus ja lämmastiku eemaldamise lihtsus. BioFixi biokeemilise reoveepuhastustehnoloogia eelisteks on jääkmuda vähesus ja lämmastiku eemaldamise lihtsus.

Kontekst

Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) üks neist institutsioonidest, kelle ülesandeks on ELi struktuurifondide toetuste haldamine. FEDERi abiga juhib see mitmesuguseid ettevõtluse toetamise programme, mis keskenduvad uurimis- ja arendustegevusele, ekspordile ja alustavatele ettevõtetele. EAS nõustab ettevõtjaid patentide, uuenduslike tehnoloogiate ja teenuste, ettevõtete arendamise, konkurentsi jms seotud küsimustes, seda nii projektile eelnevate uuringute ajal kui ka enne projektidokumentide eitamist. 2005. aastal toetas EAS 30 uuringut (0,3 miljonit eurot) ja 34 projekti (7,8 miljonit), mis olid seotud näiteks integreeritud odavate telefonisüsteemidega, kuid samuti energeetiliste vannikookonite või hoopis puitelamutega. Uurimis- ja arendustegevuse toetamise programmi raames sai toetust ka ettevõte Fixtec.

Projekt BioFix

1992. aastal asutatud Fixtec on väikeettevõte, mis tegeleb keskkonnatehnika arendamise ja importimisega. Hiljuti hakkas firma tootma eramutele, vanadekodudele, hotellidele jne mõeldud väikesi reoveepuhasteid „BioFix“. Idee tekkis, vaadates Soome turgu, kus sellise toote järele oli väga suur nõudlus. Ülimalt karmide keskkonnanõuete poolest tuntud Soomes tuleb reovett alates 2003. aastast töödelda biokeemiliselt, ning seda ka eramajades. Fixtec aga oli märganud, et enamik tootjaid seda tüüpi puhasteid ei paku, ning algatas projekti, mille eesmärgiks oli toode välja arendada ja hakata seda Soome turule eksportima.

Esimesed sammud

Esimesed testid tehti juba 2003. aastal. Nende eesmärgiks oli optimeerida puhastusprotsessi (tänase seisuga on selle tõhusus 95%) ning ka ekspluatatsioonikulusid. BioFixi suurimateks eelisteks on jääkmuda vähesus ja lämmastiku eemaldamise lihtsus. Esimesed katseseadmed lasti käiku 2006. aasta esimesel poolaastal ja peagi algaski tootmine. Toote edendamiseks kulub veel mitu aastat. Peamiseks suunaks on Soome turg, kuid Fixtec tegutseb samas ka Eesti ja Läti turgudel, kus reovett tuleb samuti enne loodusse laskmist töödelda.

Partnerid

Projekti kutsuti juhtima kaks eestlasest nõustajat (üks teadlane ja üks insener-disainer). Tihedat koostööd tehti mitmete välismaiste ettevõtetega: WatMan Oy, Pumppulohja Oy, Y-Laite Oy, Ekofinn Oy, Ekspo-Net, Reshetilov and Co, jne. Veeanalüüsid tehti Eesti laborites. CE märgistuse saamiseks vajalikud testid tehakse Soomes (Suomen Ympäristökeskus ja Valtion Tutkimuskeskus) ning need peaksid lõppema 2007. aasta suvel.

Tulemused

BioFixi seiklus, mis alles algab, on hea näide vahendite edukast kasutamisest regionaalses kontekstis. Tänu ELi kaasrahastatud programmile õnnestus Fixtecil välja arendada oma uue toote ja uusi tehnikaid ning siseneda nendega uutele turgudele. „2006. aastal oleme müünud BioFixi mitmesajale Soome kliendile ning müügiarv peaks lähiajal kümnekordistuma,“ ennustab Fixteci direktor Mait Põldemaa. EAS aitas koostada äriplaani toote laiaulatuslikuks eksportimiseks. BioFixi projekti käive peaks aastaks 2010 olema ligi miljon eurot.

Esialgne tähtaeg

01/09/2006