ProtoLab – piiriülene võrgustik ettevõtjatele

ELi rahastatud ProtoLab Network on võrgustik, mis annab Eesti ja Läti ettevõtjatele ja idufirmadele võimaluse paremini teadmisi jagada, oma tooteid turustada ning lõpptulemusena kiiremini turule pääseda.

Lisatööriistad

 
© Ministry of Finance of the Republic of Estonia © Ministry of Finance of the Republic of Estonia

" Projekti ProtoLab Network põhiline saavutus oli Eesti ja Läti ettevõtjate kokkuviimine, et töötada välja ühiste teenuste võrgustik, mis võimaldab neil tuua oma tooted kiiremini turule ja pääseda paremini ülemaailmsele areenile. "

Roman Mugur, projekti koordinaator

Eesti on ettevõtluse ja innovatsiooni alal juba tuntud oma väikestest mõõtmetest kaugelt kõrgemale küündivate saavutuste poolest. Skype’i, Transferwise’i ja paljude teiste sünniriiki Eestit võib nimetada Euroopa vasteks USA Räniorule. 

Sellel baasil edasise arengu ja ettevõtluse hoogustamiseks kõigis Balti riikides seadis ProtoLab Network endale eesmärgi rajada pädevuskeskus, mis annaks Eesti ja Läti kohalikele ettevõtjatele ja idufirmadele erialast abi tootearendusel ja juurdepääsu tipptasemel masinaehitusseadmetele. Projekt võttis kasutusele võrgunduse ja teadmussiirde piiriülese platvormi, pöörates põhitähelepanu tootearenduse ja prototüüpimise peamistele osadele, nagu kontseptsiooni väljatöötamine, CAD/CAM-projekteerimine, 2D- ja 3D-visualiseerimine ja modelleerimine, kiired prototüübid, katsetamine ja kvaliteedikontroll. 

Võrgunduse sõlmpunkt

ProtoLab Network oli sõlmpunkt – ühtne kontaktpunkt, kus leidus strateegiadokumente koostöö kohta, kus analüüsiti ettevõtete praeguseid ja edasisi vajadusi, aidati otsida erioskustega töötajaid ning leida võrgunduse kaudu uusi kontakte. Samuti pakkus projekt pidevalt koolitus- ja õppevõimalusi, sealhulgas korraldati piiriüleseid ettevõtete külastusi, tootearenduse seminare ja mitmesuguseid ümarlaua arutlusi kohalike ettevõtjate, ärijuhtide ja teadlastega. 

Projekti raames pakutud teenused ei piirdunud siiski vaid tootearendusega. Kui ettevõtjal oli toode välja töötatud, võis ta jälle pöörduda ProtoLab Networki poole, et saada abi levitamise ja turustamise jaoks. Näiteks aidati projekti raames ettevõtjatel arendada ja rakendada turundusstrateegiaid, korraldati ettevõttesiseseid ideede esitlemisüritusi, aidati luua brändikujundusplatvorme, veebilehti ja teabelehti ning korraldati põhilistel piirkondlikel erialamessidel osalemist. Projekti raames pakutavatest tootmisjärgsetest teenustest oli üks populaarsemaid võimalus viia turundusvalmis tootega ettevõtja kokku teise ProtoLab Networki kuuluva ettevõtjaga, kes otsis just sellist toodet. 

Kaugeleulatuv kasu 

Projekti korraldajate arvates oli põhiline ProtoLab Networki edu taganud asjaolu selle võime viia kokku sarnaseid ettevõtjaid ja arendada sedasi välja tõeline ühiste teenuste võrgustik. See tähendab, et mingit teenust vajav ettevõtja võis pöörduda ProtoLab Networki poole, kes suunas ta oma laias kontaktivõrgustikus sobiva teenusepakkuja poole. Näiteks vajas T Grupp AS oma bussidesse uue põlvkonna piletite valideerimise süsteemi ning ProtoLab Network tutvustas teda Teadusmosaiigile. Kaks ettevõtet töötasid kiiresti üheskoos välja uue valideerimisseadme mitu prototüüpi.

Võrgundusteenus ei piirdunud vaid Eesti ja Lätiga, vaid projekti raames tehti koostööd kohalike ettevõtjatega, et aidata neil turustada oma tooteid ka väljaspool Balti riike, näiteks Skandinaavia maades. Mitu praegu turustatavat toodet töötati algselt välja ProtoLab Networki kaudu. 

Viimaks ühendas see piiriülene võrgustik projekti partnerite vastastikku täiendavad oskusteadmised, et aidata viia tooteid kiiremini idee tasandilt valmiskujul turustamiseni ning suurendada nii ettevõtjate kui ka tehniliste töötajate üldist pädevust

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Eesti ja Läti mehhatroonikasektori konkurentsivõime suurendamine tootearendus-, koolitus- ja katsekeskuste lõimitud võrgustiku loomise kaudu (ProtoLab Network)” investeeringute summa oli 1 068 100 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 907 885 eurot programmiperioodi 2007–2013 „Eesti – Läti” rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Programmi piirkonna suurem konkurentsivõime”. 

Esialgne tähtaeg

31/08/2016