Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonekompleksi laiendamine ja renoveerimine võimaldab paremat tervishoiuteenust kõikidele eestlastele

Projekt ehitada Tartu Ülikooli Kliinikumi alla Maarjamõisa Polikliinik on patsientidele kasulik väga laialdastes tervishoiuvaldkondades. Tänu uuele taristule paraneb nähtavasti nii tervishoiuteenuse kättesaadavus kui ka kvaliteet.

Lisatööriistad

 

Projekti kohaselt ehitatakse J-hoone, kus hakatakse pakkuma mitmeid meditsiiniteenuseid, sealhulgas:

  • hematoloogia-onkoloogia kliiniku patsientide ambulatoorse ravi osakond;
  • sisekliiniku patsientide ambulatoorse ravi osakond;
  • silmakliiniku operatsiooniosakond ja patsientide ambulatoorne vastuvõtt, ja
  • südamekirurgia osakond, sealhulgas intensiivravi osakond.

19 565 m2 pindalaga hoones hakkab tegutsema ka endoskoopia kabinet, radioteraapia osakond ja üldfarmakoloogia.Projekti raames pakutavad teenused peaksid hinnangute kohaselt vähendama haiglapäevi 0,4 päeva võrra.Tänu uuele hoonele paraneb meditsiiniabi kättesaadavus, eriti aga akuutsete raviteenuste vastuvõtuvõime ja kvaliteet.Uus keskus annab haiglale juurde 41 statsionaarset voodikohta ja 75 päevaravi kohta.

Parem raviteenus ja töötingimused

Tartu hoonekompleksis kvaliteetse tervishoiuteenuse parema kättesaadavuse pakkumine aitab pikemas perspektiivis kogu Eesti elanikkonda.Eelkõige peaks tänu meditsiiniteenuste paremale kättesaadavusele ja ühte asukohta koondatud meditsiiniekspertiisile langema eeldatavalt tõsiste tüsistuste arv.

Projekt parandab ligikaudu 500 000 inimese ravitingimusi, tagades neile arstiabi parema kättesaadavuse.Meditsiiniekspertiisi koondumine vähendab märkimisväärselt tüsistuste tekkimise riski ja tõstab patsientide turvalisust ja rahulolu.Teadus- ja haridusdistsipliinide koostöö muutub tõhusamaks.Projektiga luuakse eeldatavasti 55 uut töökohta.

Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonekompleksi laiendamine ja renoveerimine” investeeringute kogumaht:Maarjamõisa Polikliiniku ehitus, II faas, 1. etapp: 76 844 909 EUR, millest ELi Ühtekuuluvusfond katab 32 297 195 EUR rakenduskava „Elukeskkonna arendamine” programmitöö perioodiks 2007‒2013 prioriteedi „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” raames.

Esialgne tähtaeg

04/08/2014