Eestil on juhtroll kodanikele suunatud kaasaegsete e-teenuste valdkonnas

Eesti on saamas üheks kaasaegseimaks e-ühiskonnaks maailmas. Riigi uusim innovatsioon on e-residendi kaart välismaalastele ja suur osa Eesti e-valituse infrastruktuurist on juba saanud abi Euroopa Regionaalarengu Fondi investeeringutest.

Lisatööriistad

 
Eestis on digitaalne valitsus ja infrastruktuur elu kõigi jaoks tõhusamaks ja mugavamaks muutnud. © Riigikantselei Eestis on digitaalne valitsus ja infrastruktuur elu kõigi jaoks tõhusamaks ja mugavamaks muutnud. © Riigikantselei

" IT kasutamine Eestis nii avalikus kui ka riiklikus sektoris on kindlasti olnud üks faktor, mis on meie riiki jõudsasti moderniseerinud. "

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves

Viimase 10 aasta jooksul on Eesti olnud maailma üks juhtivamaid riike kodanikele suunatud internetiteenuste kasutamisel. Alates tervishoiust ning lõpetades valimiste ja tulumaksuga – eestlased saavad nüüd nautida kõikehõlmavaid avalikke ja erasektori e-teenuseid.

Tänapäevase „e-Eestiˮ – nagu seda on nimetatud – kohta annab kinnitust ka terves riigis leviv Wi-Fi, mida saab kasutada isegi metsades. 88% majapidamistest on internetiühenduse loomise võimalus ja Wi-Fi ühenduse saab luua enam kui 1100 avalikus asukohas, sh Eesti koolides. 

Kodanike e-ühiskond

Eestis kasutab 16- kuni 74-aastasest elanikkonnast internetti 88% ja need kodanikud kasutavad ka korrapäraselt e-teenuseid. Sellel aastal esitati rohkem kui 95% tuludeklaratsioonidest e-maksuametile ja peaaegu kõik (enam kui 99%) pangatehingutest tehti interneti kaudu.

Kõikidel kodanikel on Eesti e-ID-kaart, mis tõendab digitaalselt isiku identiteeti, kuid on ka füüsiline ID-dokument ja Euroopa Liidu piires reisides ka reisidokument. Identiteedi digitaalseks tõestamiseks saab kasutada ka SIM-kaardi põhist mobiilset ID-d.

Ettevõtted ja poliitika

Eestis kasutatakse e-teenuseid peaaegu igas eluvaldkonnas. Ettevõtja saab Eestis otse oma isiklikust seadmest isegi ettevõtte luua. Ettevõtte alustamine ja registreerimine e-ettevõtte portaalis võib aega võtta vaid 18 minutit. Süsteem tuvastab ka Belgia, Portugali, Leedu ja Soome ID-kaarte ning peagi rohkemate riikide omi.

Ka poliitika on digitaalne. Alates 2005. aastast saavad kõik Eesti inimesed elektrooniliselt interneti teel hääletada, kasutades ID-kaarti või mobiilset ID-d – ja seda kas kodus või lausa välismaal reisides. Viimatistel märtsis toimunud parlamendivalimistel kasutasid e-valimissüsteemi 31,5% inimestest.

Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Rakenduskava „Majanduskeskkonna arendamine” alla kuuluva prioriteetse suuna 5 „Infoühiskonna arendamineˮ investeeringu kogumaht programmitöö perioodil 2007–2013 oli 62 633 416 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fond panustab 62 633 416 eurot. Programmitöö perioodil 2014–2020 on määratud temaatilise objektiivi 2 „IKT täiustamineˮ ning e-valitsuse teenuste ja rakenduste jaoks temaatilise objektiivi 11 „Institutsioonilise suutlikkusˮ raames täiendavaid ERDFi fonde.

Esialgne tähtaeg

12/01/2016