Baltic Deal vähendab veereostust Läänemere ümbruses

Innovatiivne teadmistevahetusprojekt on aidanud seitsmes Läänemere piirkonna riigis jätkusuutlikke põllumajandusmeetodeid juurutada ning keskkonda säästa.

Lisatööriistad

 
Projekti Baltic Deal korraldatud õppereis Taani märgalade tundmaõppimiseks. Projekti Baltic Deal korraldatud õppereis Taani märgalade tundmaõppimiseks.

" Baltic Deal on loonud toimiva platvormi inimestevaheliseks ja piiriüleseks teadmiste vahetamiseks. Projekt on jõudnud 2500 põllumajandustootjani ja 300 nõuandjani, kellest paljud on erinevatel üritustel osalenud. Näeme, et põllumajandustootjate teadlikkus keskkonnaprobleemidest ja nende võimalikest lahendustest suureneb. Kõigis projektis osalenud 117-s katsemajandis võeti juba meetmeid või plaaniti lähitulevikus võtta meetmeid toitainete ärauhtumise vähendamiseks. "

Kaspars Žūriņš, projektijuht

Projekt Baltic Deal keskendub eriti väetiste tõhusale kasutamisele, et vähendada väetiste ärauhtumist põldudelt. Herbitsiidide, pestitsiidide ja väetiste sattumine pinnavette võib põhjustada ökosüsteemide, põhjavee, jõgede, järvede ja merevee tõsist saastumist ning vallandada eutrofeerumiseks nimetatava protsessi, mis võib põhjustada vee õitsemist ning tuua kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähenemise.

Pilootuuringuid korraldati muu hulgas Läänemere seitsmel suurimal saarel; nende raames katsetasid põllumajandustootjad toitainete ärauhtumise kulutõhusat vähendamist. Toitainete ärauhtumise takistamiseks katsetati näiteks taimkatte säilitamist väljaspool kasvuhooaega, väetamismeetodite täiustamist, sõnnikulaotamise viiside täiustamist ning äravoolava vee puhastamist.

Katsemajandid

Pilootprojektide järel asutati seitsmes partnerriigis 117 katsemajandist koosnev võrgustik eesmärgiga tõestada, et roheliste põllumajanduslike tootmismeetodite juurutamine on võimalik tootlikkust ja konkurentsivõimet vähendamata.

See projektivõrgustik võimaldab põllumajandustootjatel ja nõuandvatel asutustel üksteise kogemustest õppida, osaledes õppereisidel nii oma riikides kui ka teistes Läänemere piirkonna riikides. Toimunud on ka konverentsid, vahetused, seminarid, töötoad ja koolituskursused.

Lisaks loodi projektile veebisait, kus pakutakse nõuandvatele asutustele ja põllumajandustootjatele vajalikke töövahendeid ja teavet. Veebisaidile lisatakse jooksvalt uut teavet, tulemusi ja uudiseid.

Lisaks seitsmes partnerriigis asutatud juhtorganisatsioonidele osaleb projektis Baltic Deal 30 siduspartnerit kõigist Läänemere äärsetest riikidest, muu hulgas Venemaalt ja Saksamaalt. Nendeks siduspartneriteks on põllumajandustootjate ühingud, nõuandvad asutused, ministeeriumid ning muud põllumajandusega tegelevad teadusasutused ja organisatsioonid.


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti Baltic Deal kogueelarve on 3 786 140 eurot, millest 2 973 510 eurot panustas Euroopa Regionaalarengu Fond piiriülese programmi Läänemere piirkond 2007–2013 kaudu.


Esialgne tähtaeg

08/09/2014