Hea alguse tagab starditoetuste programm

Tänu Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERF) saab ettevõtluse ja välisinvesteeringute arendamise sihtasutus (EAS) rakendada populaarset ja tõhusat starditoetuste programmi.

Lisatööriistad

 
Arhiivide restaureerimine on täpsust nõudev töö. Arhiivide restaureerimine on täpsust nõudev töö.

Kontekst

Majandusministeeriumi poolt 2000. aastal asutatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ülesandeks on aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele ja parandada majanduskeskkonda, mis on 51 aasta pikkuse nõukogude perioodi üle elanud riigis äärmiselt oluline töö. EAS, mis on üks peamisi struktuurifondide rakendamisega tegelevaid institutsioone ning ühtlasi ettevõtjate suurim toetaja, viib ellu kolme ERFi kaasrahastatavat programmi: uurimis- ja arendustegevuse rahastamise programmi ("Research and Development Financing Programme"), ekspordi soodustamise programmi ("Export Planning Programme") ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete starditoetuste programmi ("Start-up Programme").

Algus

Riigis, kus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võrku tuleb tugevalt arendada, võimaldab starditoetuste programm tagada alustavatele ettevõtetele stardikapitali. Programmil on kaks peamist eesmärki: 1) julgustada energilisi tegutsejaid looma oma ettevõtet; 2) luua juurde kasvupotentsiaaliga ettevõtteid, eriti niisuguseid, kes on huvitatud ekspordist ja/või kasutavad uuenduslikke tehnoloogiaid. Muude kriteeriumide seas on oluline, et kandidaadid oleksid sõltumatud, alla 50 töötajaga eraettevõtted, mis on loodud viimase 12 kuu jooksul ja asuvad väljaspool Tallinna.

Areng

2005. aastal jagati starditoetuste programm kaheks vastavalt rahastamistüübile, mis oli seotud kandideeriva ettevõtte suunitlusega. „Kasvutoetus“ on suunatud uutele elujõulistele ekspordiettevõtetele, kes näevad ette kiiret arengut. Ettevõtjal on lootust saada toetust kuni 10 225 eurot, tingimusel et tema keskmine aastakäibeks kujuneb järgmise kolme aasta jooksul hinnanguliselt 32 000 eurot. „Starditoetust“ aga antakse alustavatele väikeettevõtetele, kellel ei pruugi olla suurt kasvupotentsiaali, kuid kes asuvad tegutsema väljakujunenud turul stabiilse käibega ning kes aitavad niiviisi luua oma maakonnas uusi töökohti. Selliste toetuste maksimumsumma on 3200 eurot.

3 näidet

2004. aastal sulges tartu Ülikool arhiivide restaureerimise osakonna. Töötajatel polnud muud võimalust kui luua oma firma. Nad asutasidki ettevõtte Mandragora, mis laiendas tegevust ka hauamonumentide ja stukkdekoratsioonide restaureerimisele. Tänu 2005. aastal saadud 7527 euro suurusele starditoetusele õnnestus ettevõttel hankida uusi spetsiaalseid tööriistu ja uuenduslikud laserseadmed.  Saaremaal tegutsev perefirma GoodKaarma ( www.goodkaarma.com/)  on Baltimaade esimene ettevõte, mis toodab seepi täielikult looduslikest materjalidest. Kõik seebid valmistatakse käsitsi, kasutades erilist külmprotsessi. Tänu 2005. aastal saadud 7594 euro suurusele starditoetusele on suudetud toodangut turustada kohalikust turust kaugemalgi. Edukalt alustanud ettevõtjatepaar soovib talus keskenduda ka ökoturismile.  Kolme Tartu üliõpilase asutatud ettevõte Grenius ( www.grenius.com) leidis uuendusliku ja ökoloogilise võimaluse, kuidas toota moodsaid aksessuaare prügist (kohvi-, piima- või mahlapakkidest, kasutamata reklaamplakatitest, jne). Grenius toodab kuus ligikaudu 400 käekotti, rahakotti, pinalit jms. Tooted on müügil 12 kaupluses 5 riigis: Eestis, Portugalis, Hollandis, Belgias ja Soomes. 2006. aastal 2396 eurot stardiabi saanud ettevõte on juba suunanud pilgu ka Skandinaavia turule.

Tulemused

Starditoetuste programm on EASi hallatavatest toetusmehhanismidest kõige populaarsem. 2004. aastal, mis oli programmi esimene tööaasta, sai EAS 667 taotlust ning rahastas 188 projekti. Et programm osutus edukaks, muutis sihtasutus nõudmised rangemaks ning jagas programmi kahte osasse, eelistades kvaliteetseid taotlusi, häid ideid ja uuenduslikke projekte lihtsalt kaupade tootmisele. Seetõttu jäi taotlusi 2005. aastal vähemaks (286 taotlust, 153 rahastatud projekti, kogusummaks1,1 miljonit eurot), kuid 58% neist olid väga tugeva potentsiaaliga. 2006. aastal esitati taotlusi jälle rohkem, 406. 188 ettevõttest, mis said 2004. aastal starditoetust, tegutseb edasi 170 (90%). 2005. aastal lisandus rahalisele abile 10 koolituskursust, mille raames kaeti kõik väikeettevõtlusega seotud teemad. Sama suunda jätkatakse ka 2006. aastal: mitmes maakonnas korraldatakse ettevõtluspäevad.

Esialgne tähtaeg

01/09/2006