Disainipõhise innovatsiooni soodustamine

Programm Sharing Experience Europe (SEE) – piirkondadevaheline projekt, mille siht on tõsta disaini tähtsust poliitikakujundajate silmis – on aidanud edendada innovatsiooni 11 ELi liikmesriigi väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes.

Lisatööriistad

 
SEE partnerid ja poliitikakujundajad Poolas Cieszynis korraldatud töötoas uurimas, kuidas disain aitab saavutada innovatsiooni. SEE partnerid ja poliitikakujundajad Poolas Cieszynis korraldatud töötoas uurimas, kuidas disain aitab saavutada innovatsiooni.

Suurim takistus Euroopas disaini parema kasutamise ees on teadmiste ja disainimõistmise vähesus poliitikakujundajate seas. See oli üks peamine asjaolu, mis selgus hiljutisel Euroopa Komisjoni avalikul nõupidamisel.

Kuna sellises olukorras oli tarvis midagi ette võtta, loodigi 11 disainiorganisatsiooni võrguna programm Sharing Experience Europe (SEE), mille eesmärk on jagada teadmisi ja kogemusi, et arendada uut mõtteviisi, külvata häid tavasid, õhutada debatte ning mõjutada disaini ja innovatsiooni suhtes nii kohalikke piirkondlikke kui ka riiklikke poliitikaid.

Projekti üks põhisihte on olnud tõsta esile disaini potentsiaali, et edendada innovatsiooni väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes ning kiirendada disaini integreerimist innovatsioonipoliitikatesse ja -programmidesse.

Poliitika, innovatsiooni ja disaini integreerimine

Julgustades uusi uuringuid ning korraldades poliitikakujundajatele ja programmijuhtidele õpikodasid, avaldades juhtuuringuid ja poliitikasoovitusi, on projekt kokku pannud olulise tõendusmaterjali, millega veenda riigiasutusi integreerima disaini oma peavoolupraktikasse.

Projekti ühe osana oli innovatsioonipoliitikutel ja programmijuhtidel võimalik osaleda disainipoliitika, äritoe, teenusteinnovatsiooni, sotsiaalse innovatsiooni ja kestliku arenduse teemasid käsitlevates õpitubades, et saada praktiline ülevaade sellest, kuidas on disaini abil võimalik saavutada poliitikaprioriteete.

Projektijuht Anna Whicher ütles, et projekti tulemid on olnud väga positiivsed kõigis 11 partnerriigis, kes on teatanud, et see on poliitikavaldkondi ja programme selgelt mõjutanud.

EE otsese tulemusena on disain saanud üheks Walesi valitsuse innovatsiooniprioriteediks ning moodustab osa Walesi 2020. aasta innovatsioonistrateegiast. SEE tagajärjel loodi Walesi traditsioonilise tootmissektori jaoks uus ettevõtluse tugiprogramm. Programm oli käigus aastail 2009–2013 ning pakkus tuge 90 VKE-le Walesis, selle abil loodi 36 töökohta ja käivitati 34 uut teenust.

Eestis loodi SEE tulemusena uus ettevõtluse tugiprogramm Disainibuldooser, mis võimaldaks ettevõtetel tuua disaini kaudu turule uuenduslikke ideid. Tegemist on kümnele Eesti ettevõttele mõeldud 20-kuulise intensiivse pilootprogrammiga, et suurendada disainitööriistade abil nende majandus- ja ekspordipotentsiaali. Programm sai kasutada EASi 400 000 euro suurust investeeringut.

EE projekt jõudis Euroopa Komisjoni 2011. aasta RegioStarsi regionaalarenduse auhindade jagamisel finaali.

“Sharing Experience Europe on olnud edukas, kuna oleme teinud kogu Euroopa poliitikakujundajate seas vastastikuse õppimise lihtsamaks ning parandanud arusaama disainist kui innovatsiooni ja konkurentsivõime allikast.Need poliitikakujundajad on saanud oma valitsustes disainipõhise innovatsiooni meistriteks ja nii saab SEE demonstreerida oma mõju kõigis 11 partnerriigis.”

-  Anna Whicher, SEE projektijuht, Design Wales / Cardiff Metropolitan University


Investeeringute kogumaht ja ELi rahastus

Projekti „Sharing Experience Europe (SEE) – Policy Innovation Design” investeeringute kogumaht oli 1 498 490 eurot, millest 1 141 425 eurot saadi Euroopa Regionaalarengu Fondi Euroopa territoriaalsest koostööprogrammist INTERREG IVC perioodiks 2007–2013.


Esialgne tähtaeg

24/02/2014