Poliitikaõpe

ELi regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika raames toetatud projektide lõpptulemuseks on olulised uuringud, analüüsid, aruanded ja tulemused, mis võivad julgustada kogemuste, teadmiste ja heade tavade vahetamist üle kogu ELi.Seda otsingumootoriga andmebaasi on arendatud peamiselt projektide elluviijate, poliitikakujundajate ja muude praktikute jaoks, et edendada poliitikaõpet, hõlmates üksikjuhtuuringuid, järelhindamisaruandeid ja muid projekti kokkuvõtteid.Need dokumendid on järgmiste väljadega otsingut tehes avalikult saadaval.

Lisatööriistad