Läänemere piirkonna eakate elukvaliteedi parandamine

BaltSe@nioRi eesmärk oli tegeleda Läänemere piirkonna vananevate kogukondade ühiskondliku probleemiga ning nende vajadustele kohandatud uuenduslike ja nutikate mööblitoodete ja sisekujunduslahenduste puudusega. Projekt kasutas selliste lahenduste nõudlust ja turupotentsiaali, et julgustada piirkonna tootjaid sellega tegelema.

Lisatööriistad

 
The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age  ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age

" Usume kindlalt, et tunnustus, mida me oleme oma projektiga seotud tegevuste eest saanud, suurendab märkimisväärselt teadlikkust ja mõjutab suhtumist eakatesse (mitte üksnes mööblitootjate kui sihtrühma hulgas, vaid ulatudes palju kaugemale lõppkasutajateni) ja nende hooldajatesse ajakirjanike, sisearhitektide ning samuti riigiasutuste ja poliitikute seas, muutes ELi samm-sammult eakate jaoks paremaks ja sõbralikumaks kohaks. See oli tohutu au kogu BaltSe@nioRi rühmale ja motiveeris meid veel tõsisemalt tööd tegema. "

Dr Beata Fabisiak, projekti BaltSe@nioR koordinaator

Poola Poznani bioteaduste ülikooli puidutehnoloogia teaduskonna koordineeritud projekt ühendas mööbli- ja disainialased teadmised infotehnoloogia ja robootika ning rakenduste ja andmebaasidega Läänemere piirkonna üheksas riigis. 

See avas piirkonna tootjatele olulisi uusi võimalusi, ühendades uued tehnoloogiad traditsioonilise mööblitootmisega. Samal ajal arendati tänapäevaseid töövahendeid eakate elukvaliteedi parandamiseks.

Tänapäeva tehnoloogia ühendamine traditsioonilise disainiga

Sellise tootearenduse hõlbustamiseks loodi vananemiskostüümi 3D-prinditud prototüüp, mis võimaldab kasutajal kogeda vananeva keha füüsilisi piiranguid. Eakate ees seisab nende enda kodus probleeme, mille selline empaatiline mõistmine ja teadvustamine peaks innustama tootjaid uusi mõtteid ja tooteid arendama.

Lisaks vananemiskostüümile töötati projekti käigus välja nutika tooli prototüüpe, mis julgustaksid kasutajat istudes rohkem liikuma, kasutades tooli paigaldatud anduritega ühendatud suhtlevaid videomänge. Muu hulgas töötati välja põranda piirdelaud, millesse on paigaldatud kukkumist tuvastav süsteem, peegel, millel kuvatakse individuaalseid teateid ilma või päevakava kohta, ja 3D-prinditud mööblikäepidemed, mille vormi saab kohandada eaka käe haardega. Projektis osalejad kohandasid 1960. aastatest pärineva Poola tugitooli mudeli tänapäeva eakate vajadustele. Need kohandatud prototüübid näitavad, kuidas saab tänapäeva tehnoloogiat lõimida traditsioonilise mööblidisainiga, ja julgustavad innustava juhtumiuuringuna ettevõtjaid uuendustegevusele.

Sellega julgustas projekt Läänemere piirkonna ettevõtjaid suurendama oma konkurentsivõimet ja uuendustegevuse taset ning hõivama oma osa kasutamata turust. Samal ajal aitas projekt lahendada piirkonna eakate elanike elukvaliteedi parandamise vajadust nende endi kodudes.

Kõigile kättesaadav virtuaalne raamatukogu

BaltSe@nioR koostas virtuaalse raamatukogu piirkonna eakate kogukonda käsitlevast teabest. Selles raamatukogus tutvustatakse meetodite ja disainivahendite väljatöötatud tulemusi. Vananemiskostüümi prinditav 3D-versioon on tasuta kättesaadav kõigile sellest huvitatutele ja tootmisettevõtetele. Ettevõtjad saavad selle raamatukogu abil konkreetse riigi eakate vajadusi kindlaks määrata ja pakutavaid tooteid kohandada, et lihtsamini välisturgudele minna.

Euroopas elab ligikaudu 90 miljonit eakat inimest, mis moodustab 18% kogu rahvastikust. Aastaks 2030 võib oodata, et see arv kasvab 24%-ni. Eakate kogukond on ühiskondlik probleem ning mööbli ja majapidamisvahendite tootjad ei ole piisavalt tegelenud eakate vajadustega.

Projekt toetus oma eesmärkide täitmiseks Saksamaa ja Poola kui kahe maailma tähtsaima ja suurima mööblitootja ja -eksportija võimalustele. Projekti saavutused ja tooted saavutasid laialdase vastukaja näiteks Stockholmi mööbli- ja valgustimessil, Milano disaininädalal ja teistel üritustel. Projekti tulemusi tutvustati Euroopa poliitikaloojatele, suurendades selle rahvusvahelist tunnustust.

Videos

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine 

Projekti „ BaltSe@nioR: Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors living at home“ investeeringute summa on 2 400 000 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 1 700 000 eurot programmiperioodi 2014–2020 Interregi Läänemere piirkonna rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Töökohad, majanduskasv ja investeerimine“.

 

Esialgne tähtaeg

26/07/2019