Läänemere piirkonna rohelise energia järgmise põlvkonna arengu hoogustamine

ELi rahastatud Läänemere piirkonna projekt on hoogustanud täiustatud jõuelektroonika kasutuselevõttu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt, kes töötavad taastuvenergia ja liikuvuse valdkonnas. Tehnoloogiat kasutatakse energia muundamiseks, ülekandmiseks ja tarbimiseks ning see on abiks üleminekul keskkonnahoidlikumale ühiskonnale.

Lisatööriistad

 
Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019) Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019)

" Täiustatud jõuelektroonika on Läänemere piirkonnas kiiresti arenev valdkond ja Green PE projekt andis meile võimaluse näha, mida tehakse teistes riikides. Me leidsime koostööks õiged inimesed ja katsetasime oma täiustatud jõuelektroonika erinevaid kasutusalasid. "

Dr Janis Stabulnieks, Läti tehnoloogiakeskuse tegevjuht

Olukorras, kus iga uue põlvkonna elektroonikaseadmed on üha väiksemad, võimaldab täiustatud jõuelektroonika (PE) suurendada meie igapäevaste seadmete väljundvõimsust ja tõhusust. On leidnud kinnitust, et tehnoloogia suudab säästa energiat kuni 50%. Ent vastuvõetavust turul on takistanud kulud ja muud tehnoloogilised tõkked.

Green PE projekt kasutas ELi rahastust, et anda ettevõtetele ekspertteavet täiustatud PE kohta. Projektipartnerid tulid kokku, et näidata täpselt, kuidas saab tehnoloogiaid kasutada kolmes valdkonnas, milleks on taastuvenergia, elektroonikapõhine liikuvus ja madalenergiahooned.

Rohelise revolutsiooni hoogustamine

Järgmise põlvkonna tuulikud, päikeseenergiajaamad ja elektrimootoriga autod vajavad kõik täiustatud PE-d tõrgeteta ja tõhusalt töötamiseks. Viiest Green PE näidis-katseprojektist ühes juhtis Kieli ülikool Saksamaal alalis-/vahelduvvoolu muunduri väljatöötamist. Mitmekülgset seadet katsetati tuuleturbiinides, aga seda saab kohandada ja integreerida ka päikeseenergiajaamadesse.

Et näidata, kuidas elektripõhise liikuvuse (e-liikuvus) juures saab kasutada PE-d tavaliste mootorsõidukitega võistlemiseks, viidi projekti raames läbi välikatsed elektriliste võidusõiduautode ja prügiveokitega. Pooljuhtkomponentidega tehtud katsete tulemusena töötas Läti ettevõte välja elektrimootorajami, mis on praegu tootmises. Prügiveokite akutehnoloogiat katsetati Taanis. Katse tulemused avaldati tootearendajatele koostatud aruandes ning ettevõtete juhtkondade jaoks on saadaval vähem tehnilised kokkuvõtlikud dokumendid.

Nutimajad põhinevad energia tõhusal muundamisel, et säästa energiat ja kulusid valgustuse, kliima- ja turvasüsteemide nutika automatiseerimise abil. Katse otstarbel varustati Rootsis üks kodumajapidamine 20 päikesepaneeli, 14 päikesekollektori ja PE-põhise energia talletamise süsteemiga. PE-süsteemide katsetamiseks paigaldati Eestis viis fotoelektrilist katsejaama Tartu füüsikainstituudi juurde.

Kasu ettevõtetele

Lisaks neile näidis-katseprojektidele viidi projekti raames läbi 80 ettevõttekülastust, mis aitasid ettevõtetel oma lähenemisviisi ümber kujundada ja täiustatud jõuelektroonikat kaaluda. Ühtekokku oli projekti tegevustesse aktiivselt kaasatud 240 ettevõtet ja tulemusi jagati 7000 ettevõttega.

Tulevikku silmas pidades aitasid projekti kolmeaastase uurimistöö käigus saadud tulemused leida rahastuse Taani tööstuselektroonika keskusele. Teaduskeskust, mis asub Taani-Saksa piiril Sønderborgis, rahastatakse kuni 2030. aastani.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Green PE” investeeringute summa on 3 099 982 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2 417 073 eurot programmiperioodi 2014–2020 Interregi Läänemere piirkonna kava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Keskkonnakaitse ja ressursitõhusus“.

Esialgne tähtaeg

30/04/2020