„SAFE SEA“ – Eesti ja Läti ühendavad jõud ranniku ohutuse parandamiseks

ELi rahastatud projekt „SAFE SEA“ suurendab Riia lahe ja Kura kurgu keskkonnaaohutust Läti ja Eesti päästeteenistuste tegevuse koordineerimise tugevdamise, varustuse uuendamise ning tähtsate taristute, nagu sadamate, arendamise teel.

Lisatööriistad

 
Latvian and Estonian rescue services taking part in a joint training exercise ©Kurzeme planning region, 2018 Latvian and Estonian rescue services taking part in a joint training exercise ©Kurzeme planning region, 2018

" Projekt „SAFE SEA“ on parandanud piirkonna ohutust, andes päästjatele vajaliku tehnilise võimekuse ja teadmised. See oli hea võimalus jätkata meie edukat koostööd Eesti Päästeameti ja teiste partneritega, et vahetada parimaid tavasid, kogemusi ja oskusteavet. Võime oodata tõhusat koostööd ja paremat reageerimist tegelikes hädaolukordades. "

SFRSi projektihaldusosakonna „SAFE SEA“ projektijuht Dmitrijs Dorozko

Läänemere piirkonna riigid vastutavad ühiselt merekeskkonna kaitse eest. Hädaolukorras, näiteks naftareostuse korral, on äärmiselt oluline, et nende riikide esimestel reageerijatel oleks kooskõlastatud piiriülene reageerimiskava. Varustuse puudulikkuse ja menetluskavade puudumise tõttu seda Lätis ja Eestis ei olnud.

Seepärast on selle projekti eesmärk suurendada võimekust ja kooskõlastamist Eesti ja Läti päästeteenistuste ja teiste organisatsioonide vahel, nagu muuhulgas Läti Riiklik Tuletõrje ja Päästeteenistus, Eesti Päästeamet, Eesti Väikesadamate Arenduskeskus, rannikuvalve, politsei ja piirivalve, keskkonnaagentuurid, kohalikud omavalitsused ja vabatahtlikud organisatsioonid. 

Rakendades ühtset menetluskava kõigi nende osapoolte vahel, püütakse selle projektiga luua õnnetuste korral tõhusam ja edukam reageerimisviis.

Uus varustus, uued teed ja menetluskavad

Selle eesmärgi täitmiseks on projekti käigus toimunud seitse õppust, kus 115 spetsialisti harjutasid simuleeritud naftareostuse kõrvaldamist. Korraldati kaks ühisõppust, kummaski riigis üks, et anda päästjatele praktilisi kogemusi. 

Erinevate osapoolte tehnilise võimekuse suurendamiseks hangiti projekti raames tänapäevaseid naftareostuskorje vahendeid, sealhulgas kümme vastuvõtupaati järelhaagistel mootorite, kuivülikondade ja päästevestidega. Rannikule rajati neli juurdepääsuteed, et päästetöötajad saaksid paadid vette lasta. Ainuüksi see lühendas keskkonnaõnnetusele reageerimisaega.

Kõige tähtsam on siiski, et projektiga rakendati ühine piiriülene reageerimiskava ja standardmenetlused rannikul ja merel toimunud naftareostusele reageerimiseks. See tagab õnnetuste korral kooskõlastatud tegevuse mõlemal pool piiri. 

Tugevdatud piiriülene koostöö 

Nende jõupingutuste tulemusel tugevdas projekt „SAFE SEA“ Läti ja Eesti päästeteenistuste ning teiste kaasatud osapoolte tegevuse koordineerimist. Projekti käigus korraldati teadlikkuse suurendamise laager, kus 130 vabatahtlikku ja koolinoort tutvusid päästetöötajate uue piiriülese valmisolekuga ja said teada, kuidas nad saaksid kaasa aidata.

Videod

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine 

Projekti „SAFE SEA – Safe coast and sea in Latvia and Estonia“ investeeringute summa on 547 815 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 465 642 eurot programmiperioodi 2014–2020 „Interreg V-A – Eesti-Läti“ rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Keskkonna kaitse ja säilitamine“.

 

Esialgne tähtaeg

12/06/2019