Ökodisaini edendamine Läänemere piirkonnas

ELi rahastatud projekti EcoDesign Circle eesmärk oli tagada tarbekaupade kujundamine ja tootmine nende keskkonnamõju piiraval viisil. Läänemere piirkonna kuue riigi disainikeskused tegid koostööd keskkonnaekspertidega, et aidata VKEdel nende toodete keskkonnamõju minimaalseks viia, samal ajal saavutades maksimaalse kasu.

Lisatööriistad

 
The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of  the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum

" Me usume, et ringmajandus ja ökodisain on levitamist väärt mõtted. Meie jaoks on selle juures kõige huvitavam disainerite positsioon ja nende roll toodete elus. Materjali liigi või energiatarbimise kohta disainijärgus tehtud põhiotsused võivad toote või teenuse üldise keskkonnamõju miinimumini viia. Jagame rõõmuga näiteid meie leitud ettevõtetest, kes kasutavad ökodisainiga seotud lahendusi. "

Karolina Skrzypik, Pomorze teadus- ja tehnoloogiapark | Disainikeskus, Poola; projekti koordinaator ja projekti EcoDesign Circle partner

Et aidata nendel VKEdel anda oma panus ringmajanduse heaks, arendasid projekti EcoDesign Circle partnerid disainikeskuste ja ettevõtjate koostöö struktuuri.

Sprint ringmajanduse suunas

Projekti käigus viidi läbi konstruktiivseid auditeid ja korraldati seminare nimega EcoDesign Sprint mitme piirkonnas tegutseva VKEga, et teha kindlaks ringmajandusliku disaini võimalusi igas ettevõttes. Kokku korraldati piirkonnas kuus kolmepäevast koolituskava, mida juhtisid ringmajanduse juhendaja ja mitut valdkonda esindavate ekspertide rühm. 

Nende koolituskavade raames töötati edukalt välja 13 ökodisaini põhimõtteid järgiva toote prototüüpi ja teenuse kontseptsiooni. Iga VKE kohta töötati välja vähemalt üks kontseptsioon lähiajal elluviimiseks, aga teised prototüübid loodi pikaajaliste ambitsioonidena, mis vajavad veel tõsist tööd.

Audit-sprindi metoodika avaldati ja muudeti kättesaadavaks kahe juhendi ja kaasneva uuringu kujul, et aidata teistel ettevõtjatel anda oma panus ringmajanduse heaks. See meetod näitab, kuidas projektiga suudeti edukalt tõlgendada keskkonnateadlaste oskusteave ettevõtjate ja disainerite praktiliseks tööks.

Uus arusaam ökodisainist

Projekti EcoDesign Circle konsortsium koostas ettevõtjatele, disaineritele ja disaini õppejõududele õppe- ja teabematerjale, milles selgitati ökodisaini tegelikus elus kasutamise meetodeid ja selle kasulikkust. Kahepäevasel koolitusel EcoDesign Learning Factory õpetati osalejatele toote jaoks ringmajandusliku süsteemi ja ärimudeli väljatöötamist. Projekti käigus loodi veebipõhine kestlikkuse juhend, mida võiks kasutada lähtepunktina ringmajandusliku disaini kasutamisele. Peale selle loodi koos tunnikavadega disainiõppe mooduli jaoks 21 lühivideot, mis tutvustavad ökodisaini meetodeid ja tooteid praktikas. 

Projektis korraldati 30 uuendusliku ja innustava mõtte ja tootega rändnäitus „rECOnsider design“, et suurendada teadlikkust ringmajanduse võimalustest. Kokku sai Poolas, Saksamaal, Soomes, Leedus, Eestis ja Rootsis korraldatud üritustel üle 20 000 külastaja julgustust oma harjumused ja tooted üle vaadata ja vähendada tarbetut keskkonnamõju.

Hoolimata nende asjakohasusest rakendatakse kogu Euroopas üsna vähe nii ökodisaini kui ka ringmajanduse põhimõtteid ja nende potentsiaal VKEde jaoks on peamiselt kasutamata jäänud. VKEd keskenduvad valdavalt traditsioonilistele lineaarsetele ärimudelitele ja ei võta piisavalt arvesse tootedisaini keskkonnaalast mõõdet. Umbes 80% toote keskkonnamõjust määratakse kindlaks disainijärgus. Ökodisain edendab rohkem ringmajanduslikke, kergesti hooldatavaid ja ringlussevõetavaid tooteid.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „EcoDesign Circle – Ecodesign as Driver of Innovation in the Baltic Sea Region“ investeeringute summa on 2 010 000 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 1 540 000 eurot programmiperioodi 2014–2020 Interregi Läänemere piirkonna rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Töökohad, majanduskasv ja investeerimine“.

 

Esialgne tähtaeg

03/07/2019