Soome ja Eesti suunavad valgusvihu vanale ajaloole

ELi rahastatud projekti LightsOn! raames arendati kaheksat ajalooliselt väärtuslikku, kuid üsna vähetuntud ja -arendatud ajaloomälestist Soomes ja Eestis. Täiendades neid uute ürituste, taristute ja uuenduslike teenustega ning võttes kasutusele mängulisi elemente, suudeti selle projektiga edukalt heita uut valgust neile kultuuriväärtustele.

Lisatööriistad

 
Light art installation at the Lights on Raasepori! festival 2017 ©Ilkka Nissilä Light art installation at the Lights on Raasepori! festival 2017 ©Ilkka Nissilä

" Projekti nimi ei ole ainult nutikas sõnamäng. Projektiga LightsOn! paigaldati tegelikult valgusteid neljas kaheksast ajaloomälestisest, pikendades turismihooaega ja parandades märkimisväärselt külastaja muljeid neist. "

Projektijuht Aino von Boehm

Eesti ja soome kultuuri pidev vastasmõju on kestnud juba eelajaloolisest ajast peale. Seetõttu on tähtsaid ajaloomälestisi siin-seal mõlemal pool Soome lahte. Hoolimata kultuurilisest tähtsusest on need jäänud turismi vaatamisväärsustena väljaarendamata. Kuna need ei andnud kohalikule majandusele suurt midagi, ei olnud ka kogukonna turismiorganisatsioonidel huvi neid reklaamida. 

ELi rahastatud projekt LightsOn! tõi esile paljude nende kindluste ja varemete potentsiaali saada ligitõmbavateks turismi sihtkohtadeks, keskendudes kaheksa koha ligitõmbavaks ja jätkusuutlikuks muutmisele. Seda tehti peamiselt kolmel teel: parandades külastamiskogemust, töötades välja uuenduslikke turundusvahendeid ning võttes kasutusele uusi turismitooteid ja -teenuseid.

Külastamiskogemuse parandamine

Üldise külastamiskogemuse parandamiseks ehitati projekti käigus kvaliteetseid teabepunkte, lisati matkaradu ja tähistatud vaatluspunkte, paigaldati püsivalgusteid ja muid taristuid külastajate paremaks teenindamiseks. Tänu tänapäeva tehnoloogia võimalusi rakendavatele uutele kohapealsetele tõlgendustele saavad külastajad kasutada mobiiligiide ja -äppe ning laiendatud tegelikkust, mis pakub eredamaid elamusi. 

Projekti visuaalseks tippsündmuseks oli spetsiaalselt kujundatud valguskunsti installatsioon „Reflection of history“ (Ajaloo peegeldus), mis kuvati 2017. aasta valgusfestivali ajal Raseborgi linnuse müüridele, muutes ajaloo ainulaadsel moel elavaks.

Uuenduslikud turundusvahendid ja säästvad turismiteenused 

Konkreetsete mälestiste füüsilise ja eksperimentaalse arendamise kõrval loodi ka uuenduslikke turundusvahendeid. Mitmed neist vahenditest kasutavad tänapäevaseid strateegiaid, nagu mängulahendusi ja suhtlusmeediat. Lisaks korraldati projekti raames korrapäraselt avalikke eriüritusi, nagu iga-aastane valgusfestival ja ajaloosündmuste taasetendamised. Siiani peetud 16 avalikku üritust meelitasid kokku üle 20 000 külastaja.

See projekt aitas kohalikel ettevõtjatel kavandada, kujundada ja arendada uusi turismitooteid ja -teenuseid, viies kokku kultuuriürituste korraldamise ja loova ettevõtluse. See võimaldas kohalikel kogukondadel saada mälestistest suuremat majanduslikku tulu. Turismikorraldajad said osaleda säästvat turismi käsitlevas õppekavas.

Julgustab tutvuma 

Projekt LightsOn! julgustas inimesi tutvuma nende paikade imetlusväärsete varemete, kindluste, linnuste ja parkidega. Selle tulemusel on nendes tähtsates kultuurilistes vaatamisväärsustes nüüd rohkem külastajaid, pälvitakse uute huvirühmade tähelepanu ja julgustatakse turiste erinevate kohtade vahel reisima. See omakorda toob kasu kohalikele kogukondadele mitte üksnes turismiga seotud tegevusaladel, vaid ka kultuuriliselt, sest projekt suurendas teadlikkust selle kultuuridevahelise piirkonna tähtsast ühisest ajaloost.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine 

Projekti LightsOn! investeeringute summa on 1 873 669 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 1 466 852 eurot programmiperioodi 2014–2020 „Interreg V-A – Soome-Eesti-Läti-Rootsi (Central Baltic)“ rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Ühiste ressursside säästev kasutamine“.

 

Esialgne tähtaeg

13/06/2019