Luumurdude mõistmise ja ravi edendamine Läänemere piirkonnas

Läänemere piirkonna viie riigi haiglad tegid koostööd tervishoiuettevõtetega, et edendada luumurdude ravi kliiniliste protseduuride innovatsiooni. Balti luumurdude kompetentsikeskuse („kompetentsikeskus“) projekt aitab luua uusi tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid, mis pakuvad Eesti, Saksamaa, Leedu, Poola ja Rootsi patsientidele paremaid tulemusi. Kompetentsikeskuse järeldused on eriti õigeaegsed, kuna on aeg leida uusi tõhusaid ravimeetodeid ja tooteid, mis aitavad Euroopal vananeva ühiskonnaga toime tulla.

Lisatööriistad

 
The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre

" Balti luumurdude kompetentsikeskus loob kliinikute ja tööstuse vahelise piiriülese teadmiste vahetamise kaudu Läänemere piirkonna luumurdudega tegelevale kogukonnale suurt lisaväärtust. Välja töötatud luumurdude register on aluseks innovatsioonipotentsiaali väljaselgitamisele ja protsesside edendamisele. "

Imke Schneemann, projekti koordinaator

Projekti kaasatud haiglad jagasid parimaid tavasid, mida on mõjutanud erinevad riiklikud, organisatsioonilised ja regulatiivsed tingimused. Kompetentsikeskus keskendus oma töös kahele valdkonnale: riikidevahelise luumurdude registri loomine ning uute toodete ja protseduuride arendamise edendamiseks koostööplatvormi rajamine.

Prooviuuringud

Viis haiglat tegid tervishoiuettevõtetega koostööd kolmes prooviuuringus. Üks keskendus operatsioonijärgsete komplikatsioonide registreerimiseks klassifikatsioonisüsteemi loomisele. Siin tehtud töö võimaldas kindlaks teha valdkonnad, kus raviteenuseid saaks parendada. Prooviuuring näitas, et haiglad ja tootjad peavad implantaatide ohutuse parandamiseks tegema muudatusi. Uuringu üks osa pakkus kasulikku teavet selle kohta, kuidas tagada ravi ajal komplikatsioonide pidev jälgimine.

Uuringu teine osa hindas kaasaskantava seadme Bindexi kliinilist kasutamist; see seade võimaldab kiirelt ja täpselt hinnata luu mineraalainete tihedust ja seega osteoporoosi võimalikku teket. Osteoporoosi astme tundmine operatsiooni ajal võimaldab muuta ravistrateegiaid, mis omakorda annab patsientidele paremad võimalused taastumiseks.

Uuringu kolmanda osa eesmärk oli süsteemselt tuvastada ravi ajal tekkivate infektsioonide põhjuseid. Selle tulemusel on välja töötatud infektsioonide tõrjeks uued lähenemisviisid. Uuringus toodi välja ka parandamist vajavad valdkonnad ja tuvastati innovatsiooni lüngad.

Koostööprojekt

Projekti kaasati kokku 558 sidusrühma kõigist Läänemere piirkonna riikidest, mis aitas kaasa projekti töö ja tulemuste tutvustamisele. Peale selle osales kompetentsikeskuse veebiseminaridel üle 250 inimese, mis võimaldas jagada raviprotseduuridega seotud parimaid tavasid ja teadmisi. Projekti meeskond usub, et sellise ulatusliku koostöö kaudu on tugevdatud kõigi viie haigla oskusteavet.

Peale selle on meditsiiniseadmete tootjatel olnud piiriülene juurdepääs haiglate oskusteabele, mis aitab neil oma tooteid testida ja parandada. Riikidevaheline luumurdude register on nüüd töös ja sisaldab praegu enam kui 800 kirjet.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „Balti luumurdude kompetentsikeskus“ investeeringute summa on 3 608 292 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 2 773 105 eurot programmiperioodi 2014–2020 Interregi Läänemere piirkonna rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „Teadusuuringud ja innovatsioon“.

 

Esialgne tähtaeg

17/01/2020