ENVISUM: puhtama laevandussektori tagamine Läänemerel

ELi rahastatud vähese heitega laevanduse keskkonnamõju mõõtmiste ja modelleerimisstrateegiate projekti (ENVISUM) eesmärk oli laevandusest tingitud reostuse vähendamine Läänemere piirkonnas. Selle raames anti poliitikakujundajatele ja ametkondadele vahendeid ja soovitusi paremate keskkonnaeeskirjade väljatöötamiseks.

Lisatööriistad

 
Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs

" „Läänemerega piirnevate riikide osas on projekti EnviSuM hinnangul igal aastal ära hoitud 500–1000 enneaegset surmajuhtumit. Lisaks on ennetatud hulgaliselt kergemaid südameinfarkte ja insulte.“ "

Lars Barregård, Göteborgi ülikooli rahvatervise ja kogukondliku meditsiini osakonna professor (Rootsi)

Seitsme riigi (Rootsi, Eesti, Soome, Norra, Poola, Saksamaa ja Taani) teadusasutused, linnad ja ettevõtted tegid koostööd alternatiivsete kestlike lahenduste väljatöötamiseks, mis ei tekita laevandussektorile talumatuid kohandamiskulusid. Samal ajal vaadeldi, kuidas vähendada sektori mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Selle uuringu põhjal koostati õhukvaliteedi mõõtmiste katsetatud ja analüüsitud parimad tavad. Osapooled jagasid ja täiustasid seda, et aidata kõiki Läänemere piirkonna riike nende püüdlustes muuta laevandus keskkonnahoidlikumaks.

Katseprojektid

Õhukvaliteedi mõõtmise katseprojektideks valiti kolm tiheda laevaliiklusega sadamalinna Rootsis, Poolas ja Venemaal. Üks neist kolmest projektist Gdanski-Gdynia sadamas Poolas oli esimene omalaadne selles riigis. Projekti raames levitati olemasolevate mõõtmis- ja vähendamismeetoditega seotud häid tavasid, mis vastavad tänapäeva heitkoguste vähendamise eesmärkidele. Kõigis kolmes sadamas viidi läbi ja ajakohastati laevade heitkoguste inventuuri katseid.

Ühe projektipartneri sõnul aitas ENVISUM esile tuua merendussektori uuenduslikkust ja valmisolekut järgida Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kehtestatud keskkonnastandardeid. Lisaks aitab see uurimus laevandussektoril investeerida ökoinnovatsiooni valdkonda.

Elulise tähtsusega meremajandus

Läänemeri ühendab üheksat Põhja-Euroopa riiki ja sellel kulgevad neile majanduslikult tähtsa merendussektori jaoks olulised laevateed. Mereliiklus on viimastel aastakümnetel pidevalt kasvanud, nagu ka laevade väävliheide.

Aastatuhande algusest saadik on laevandussektor õhureostusele tugevalt kaasa aidanud. Seetõttu on meretranspordi väävliheite norme pidevalt karmistatud. Oma suurte heitkoguste tõttu on Läänemere piirkond üks neljast maailma piirkonnast, kus kontrollitakse väävliheidet. Tegu on piirkondadega, mille suhtes kehtestati rangemad kontrollid, et laevadest lähtuv õhureostus oleks minimaalne.

Kogumaksumus ja ELi fondidest rahastamine

Projekti „EnviSuM – environmental impact of low emission shipping: measurements and modelling strategies“ investeeringute summa on 3 222 539 eurot, millest ELi Euroopa Regionaalarengu Fondi panus oli 2 883 325 eurot programmitöö perioodi 2014–2020 Interregi Läänemere piirkonna rakenduskava alusel. See investeering kuulub prioriteetsesse valdkonda „säästev transport“.

 

Esialgne tähtaeg

27/05/2019