Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Territoriaalne ühtekuuluvus

ELi kindel eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades piirkondadevahelisi erinevusi ELis. 2007. aastal allkirjastatud ja praegu ratifitseerimisel olev Lissaboni leping lisab kolmanda mõõte: territoriaalne ühtekuuluvus.

ELi territoriaalne mitmekesisus on äärmiselt suur. Territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk on tagada kodanikele võimalus kasutada võimalikult suures ulatuses ära nende elukohaks olevate piirkondade iseloomulikke omadusi. Euroopa kodanike juurdepääs avalikele teenustele ning nende võimalused elu- ja töökoha valikul ei tohiks sõltuda sellest, millised piirkonnas nad elavad. Territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk on tasakaalustatum ja säästvam areng.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja sidusat lähenemisviisi. See tähendab valdkondlike poliitikate paremat kooskõla kõigil tasanditel, alates kohalikust ja lõpetades Euroopa tasandiga. Samuti eeldab see tihedamat koostööd ja paremaid ühendusteid. Paljud küsimused, nagu näiteks kliimamuutus ja ränne, ei tunne riigipiire, ning nendega tegelemisel oleks parem otsida lahendusi mitme piirkonna või riigi koostöös.