Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Säästev areng

Säästva arengu mõiste viitab sellisele arengupoliitikale, mille eesmärk on rahuldada ühiskonna heaoluga seotud majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid vajadusi lühikeses, keskpikas ja eelkõige pikas perspektiivis. See põhineb veendumusel, et areng peab rahuldama praeguseid vajadusi, kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade heaolu. Praktikas tähendab see tingimuste loomist pikaajaliseks majandusarenguks, koheldes samas keskkonda ettevaatlikult ja lugupidavalt.

EL on võtnud säästva arengu üheks oma üldistest eesmärkidest ning on avaldanud oma säästva arengu strateegia. Säästev areng on üks ühtekuuluvuspoliitika peamistest põhimõtetest, mis on määratletud kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastatavate programmide poliitikaraamistikku sätestavas ühissätete määruses.