Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Riigiabi

Riigiabi reguleerivad Euroopa Liidu eeskirjad kehtestati selleks, et vältida riigi ressursside kasutamist konkurentsi moonutamiseks või ebaõiglase eelise loomiseks Euroopa ühtsel turul.

Riigiabi on valitsuse antav otsene või kaudne toetus, mis võib anda ettevõttele ärikonkurentide ees ebaõiglase konkurentsieelise. Sellist riigiabi saab võimaldada mitmel kujul, näiteks otsetoetustena, intressitoetustena ja maksusoodustustena või kaupade ja teenuste ostmisena soodustingimustel.

ELi eeskirjade kohaselt on riigiabi andmine keelatud, välja arvatud juhul kui seda õigustavad teatavad üldise majandusliku arenguga seotud asjaolud. Komisjoni ülesanne on tagada, et riigiabi eeskirju kohaldatakse ja järgitakse kõigis liikmesriikides ühtemoodi. Kõnealuseid riigiabi eeskirju kohaldatakse ka regionaalarengut toetavate ELi rakenduskavade suhtes.