Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Seirekomisjon

Liikmesriigid peavad moodustama seirekomisjonid, mis kontrollivad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid kasutavate rakenduskavade nõuetekohast elluviimist. Nende komisjonide tööd juhib asjaomane liikmesriik (või korraldusasutus) ning need koosnevad piirkondlikest partneritest, majanduspartneritest ja sotsiaalpartneritest.

Seirekomisjoni olulisemad ülesanded on järgmised:

 • rakenduskavade tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamine;
 • iga rakenduskava rahastamiskriteeriumite kinnitamine;
 • rakenduskavade ja nende eesmärkide edenemise perioodiline läbivaatamine;
 • rakendamise tulemuste uurimine, et hinnata seatud eesmärkide saavutamist;
 • vajaduse korral ettepanekute tegemine rakenduskavade muutmiseks, muu hulgas nende finantsjuhtimiskorra muutmiseks.

Lisateave