Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sertifitseerimisasutus

Sertifitseerimisasutus vastutab kulude eelarvestuste ja maksetaotluste täpsuse ja tõenäosuse tagamise eest enne nende edastamist Euroopa Komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi juhtimine toimub koostöös liikmesriikide, piirkondade ja teiste vahendusasutustega. Igale nende fondide poolt kaasrahastatavale rakenduskavale määrab üks või mitu eelnimetatud rühma sertifitseerimisasutuse.

Sertifitseerimisasutustel on järgmised kohustused:

 • kulude riiklikele ning ELi eeskirjadele ja kriteeriumitele vastavuse sertifitseerimine;
 • korraldusasutuste poolt nende maksetaotluste põhjendamiseks piisava teabe esitamise tagamine;
 • auditiaruannete arvestamine;
 • digitaalsete andmebaaside pidamine;
 • komisjonile tagastatavate kasutamata jäänud / tagasinõutud vahendite üle arve pidamine.