Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

RegioStarsi auhinnad

RegioStarsi auhindade eesmärk on soodustada kogemuste ja heade tavade vahetamist Euroopa piirkondade vahel, et niiviisi innovaatilisust suurendada.

Kord aastas peetavail konkurssidel selgitatakse välja ja tunnustatakse ELi regionaalpoliitika toetatavaid regionaalarengu projekte. Auhindadega tõstetakse esile teisi piirkondi innustada võivaid originaalseid ja innovaatilisi projekte, näiteks VKEde innovatsiooni, biomajanduse ja säästliku linnatranspordi valdkonnas.

Auhindadele saavad kandideerida üksnes projektid, mis on oma iseloomult uuenduslikud, toetavad jätkusuutlikku arengut ning on andnud positiivse panuse oma piirkonna majanduse arengusse. Samuti peavad need olema andnud tulemusi, mis soodustavad kohalikke, piirkondlikke ja piirkondadevahelisi partnerlussuhteid.