Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Proportsionaalsus

Proportsionaalsuse põhimõte kehtib viisile, kuidas Euroopa Liit kasutab talle antud volitusi. See toimib sarnaselt subsidiaarsuspõhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei või ELi võetavad meetmed ületada eesmärkide saavutamiseks vajalikku. See põhimõte on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 järgmiselt: „liidu meetme sisu ega vorm ei või minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale”.

Sellist lähenemisviisi vastutuse võtmisele ja otsuste tegemisele kohaldatakse ka ühtekuuluvuspoliitika puhul. Näiteks otsustatakse abikõlbulikkuse määramise eeskirjad nüüd peamiselt riikide, mitte ELi tasandil.