Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tulemusraamistik

Tulemusraamistik on iga rakenduskava näitajate kogum, mille kohaselt vaatab komisjon koostöös liikmesriikidega läbi programmide tulemuslikkuse igas liikmesriigis 2019. aastal. Selle protsessi käigus, mida nimetatakse tulemuslikkuse hindamiseks, uuritakse rakenduskava prioriteetidega seotud saavutusi liikmesriikide 2019. aasta lõpus esitatud iga-aastases rakendusaruandes sisalduva teabe põhjal. Järgmine läbivaatamine toimub teabe põhjal, mis esitatakse 2025. aastal lõplikus rakendusaruandes. Kui programmides seatud eesmärke ei saavutata, võib komisjon kohaldada finantskorrektsioone.

Lisateave

rakenduskava