Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ELi rahu ja lepitamise programm 2014–2020 (PEACE)

Põhja-Iirimaa programm PEACE on ELi struktuurifondide eriprogramm. Selle eesmärk on kindlustada areng rahumeelse ja stabiilse ühiskonna poole ning edendada Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialade lepitamist.

Programm on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi üks osa. 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil on selle kogueelarve 269 miljonit eurot, millest 229 miljonit eurot pärineb Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Programm katab Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialad (mille moodustavad Cavani, Donegali, Leitrimi, Louthi, Monaghani ja Sligo krahvkonnad).

Programmi PEACE haldab ELi eriprogrammide kolleegium.