Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Maksed

ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite jaotamisel 2014.–2020. aastal elluviidavatele rakenduskavadele võib komisjon teha kolme järgmist tüüpi makseid.

 • Eelmaksed. Sellised maksed tasutakse ajavahemikus 2014–2016 pärast rakenduskava komisjonipoolset kinnitamist. Algsed eelmaksed tasutakse iga-aastaste osamaksetena summas 1% rakenduskavale kogu programmitöö perioodiks ettenähtud rahastamise summast. Perioodil 2016–2023 makstakse iga-aastaste eelmaksetena välja 2% kuni 3% kogu rahastamise summast.
 • Vahemaksed. Enne esimese vahemakse tasumist peab liikmesriik andma komisjonile üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ta kavatseb konkreetset rakenduskava juhtida, sertifitseerida ja auditeerida. Seejärel tuleb maksetaotlused koguda ja korrapäraselt komisjonile saata, mille alusel tasutakse järgmised maksed. Tõsiste puudujääkide või rikkumiste ilmnemisel rakenduskava juhtimises võidakse vahemaksed peatada kuni probleemide lahendamiseks vajalike meetmete võtmiseni.
 • Lõppmaksete tasumine. Komisjonilt lõppmakse saamiseks peab liikmesriik esitama lõpliku kuluaruande ja lõpliku rakendusaruande iga rakenduskava kohta.