Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerlusleping (PL)

Iga liikmesriik töötas koostöös Euroopa Komisjoniga välja 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi partnerluslepingu. Sellest dokumendist lähtutakse struktuuri- ja investeerimisfondide programmitöös ning see seob rakenduskavasid Euroopa 2020. aasta majanduskasvustrateegia eesmärkidega. Selles on määratletud asjaomase liikmesriigi valitud strateegia ja investeerimisprioriteedid ning loetletud elluviidavad riiklikud ja piirkondlikud rakenduskavad ning iga rakenduskava soovituslikud iga-aastased rahaeraldised.