Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

N + 2

Põhimõte „n + 2” on seotud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite iga-aastasel jaotamisel kehtivate rahastamiseeskirjadega.

Kui asjaomased vahendid ei ole selleks kuupäevaks kulutatud, võib komisjon tulevased eelarve kulukohustused „vabastada”. Eelarve kulukohustused vabastatakse automaatselt, kui vahendeid ei ole teise aasta lõpuks (n + 2) kulutatud või kui selleks ajaks ei ole maksetaotlust esitatud.

Lisateave