Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Mägipiirkonnad

Euroopa Komisjoni 2004. aastal tellitud uuringu tulemused näitasid, et Euroopa Liidu, Norra ja Šveitsi mägipiirkondadest omavalitsusüksuste kogupindala on ligikaudu 1 900 000 km2 (ligikaudu 40,6 protsenti maismaa kogupindalast). Neis mäestikupiirkondades elab 94,3 miljonit inimest (19,1 protsenti uuringusse kaasatud riikide koguelanikkonnast).

Mäestikupiirkondade tuvastamiseks kasutati uuringus ÜRO Keskkonnaprogrammi kaitseseirekeskuse (Conservation Monitoring Centre) meetodite täiustatud versioone. Mägipiirkondadeks liigitati järgmised piirkonnad:

 • Põhjamaade piirkonnad, kus temperatuur on sarnane või madalam kui Alpide kõrgeimates osades;
 • mäestike koosseisu kuuluvad mitte-mäestikupiirkonnad;
 • omavalitsusüksused, mille pindalast vähemalt 50% vastab mägipiirkonna kriteeriumitele;
 • mägipiirkonnad ei ole: mägipiirkonna kriteeriumitele vastavad eraldiseisvad piirkonnad pindalaga alla 5 km2.

Tuleb ära märkida, et paljud riigid on mägipiirkonnad määratlenud erinevalt ja kasutavad neid määratlusi suhtluses ELi institutsioonidega. Kriteeriumitest sõltumatult paiknevad mägipiirkonnad tavaliselt kohtades, kus kliima ja topograafilised tegurid takistavad majanduse arengut.