Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Seire

ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid tuleb kasutada efektiivselt ja sihtotstarbeliselt. Selleks on ELi õigusaktides sätestatud ulatuslikud hindamis- ja seireprotseduurid, millega kontrollitakse ESI fondidest rahastatavate rakenduskavade nõuetekohast toimimist ja nende tulemuste vastavust kokkulepitud kriteeriumitele.

Komisjon on kehtestanud rangeid sertifitseerimis-, kontroll- ja korrektsioonimehhanisme rakendava seiresüsteemi. Liikmesriigid peavad rahastatavaid projekte kontrollima ja auditeerima ning komisjon võib ise korraldada kohapealseid auditeid.

ESI fondide finantsjuhtimiseeskirjad nõuavad liikmesriikidelt rakenduskavade elluviimise hindamist sertifitseerimisasutuse, auditeerimisasutuse ja seirekomisjoni vahendusel.