Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Korraldusasutus

ELi 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikas vastutab korraldusasutus ühe kindla rakenduskava tõhusa juhtimise ja elluviimise eest.

Korraldusasutuseks võib olla ministeerium, piirkondlik ametiasutus, kohalik omavalitsus või muu avaliku sektori või erasektori asutus, mille liikmesriik on välja valinud ja korraldusasutusena kinnitanud. Korraldusasutused peavad töötama kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega.

Iga rakenduskava puhul peab korraldusasutus esitama iga aasta 31. maiks komisjonile iga-aastase rakendamisaruande. Korraldusasutuste teised olulised ülesanded:

 • rahastamiseks valitud tegevuste rakenduskava kriteeriumitele vastavuse tagamine;
 • kaasrahastatud toodete tootmise ja teenuste osutamise ELi ja riiklikele eeskirjadele vastavuse kontrollimine;
 • raamatupidamisarvestuse pidamine ja säilitamine ning range auditijälje olemasolu tagamine;
 • rakenduskava tulemuslikkuse nõuetekohase hindamise tagamine.

Lisateave