Seletav sõnastik

Lisatööriistad

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

INTERACT 2014–2020 pakub abi sidusrühmadele, kes viivad ellu ELi rahastatavaid programme ühtekuuluvuspoliitika Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames.

INTERACT annab nõu juhtimise ja elluviimise asjus, toetab temaatiliste seminaride korraldamist ning levitab heade tavade näiteid.

INTERACT abistab Euroopas institutsioone ja organisatsioone, kes vastutavad territoriaalse koostöö programmide juhtimise eest. Sellisteks institutsioonideks ja asutusteks on korraldusasutused, ühised tehnilised sekretariaadid, riiklikud kontaktpunktid ning sertifitseerimis- ja auditeerimisasutused. Programm tegutseb kõigis ELi liikmesriikides, Norras ja Šveitsis.